студије Студијски програми
основних студија
Студијски програми специјалистичких студија Студијски програм
мастер струковних студија
ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
Листа стручних назива Стари студијски програми Распоред предавања Предмети Наставно особљe Термини консултација Актуелни испитни рок Студентске радионице
и јавна предавања
Стручна пракса за студенте
и израда завршног рада
Центар за истраживање,
развој и каријерно вођење
Ценовник

OБAВEШTEЊE

Приступ Facebook стрaницама Студeнтскoг пaрлaмeнтa и Спoртскe aсoциjaциje БПШ oмoгућeн сa звaничнoг Web сajтa БПШ, www.bpa.edu.rs
Лeгитимни прeдсeдник Студeнтскoг пaрлaмeнтa БПШ je Верица Димитријевић.

Свaкo другo прeдстaвљaњe у имe БПШ je лaжнo и нeлeгитимнo и представља кривично дело.

Радно место

Презиме и име

Руководилац ИКЦ

Бојан Мрђа

Ажурирање веб сајта, програмер

Михаиловић Јасмина

Координатор система управљања квалитетом

Белошевић Горица

Руководилац службе за кадровске и правне послове

Тотх Славица

Референт писарнице и архиве

Нада Рудић

Руководилац рачуноводства

Матовић Драган

Референт за кадровске-административне послове

Трикић Љиљана

Руководилац службе обезбеђења

Ђуровић Милош

Руководилац техничке службе

Матијаш Златко

   
Пратите нас на:      Facebook Linkedin Twitter