студије Студијски програми
основних студија
Студијски програми специјалистичких студија Студијски програм
мастер струковних студија
ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
Листа стручних назива Стари студијски програми Распоред предавања Предмети Наставно особљe Термини консултација Актуелни испитни рок Студентске радионице
и јавна предавања
Стручна пракса за студенте
и израда завршног рада
Центар за истраживање,
развој и каријерно вођење
Ценовник

OБAВEШTEЊE

Приступ Facebook стрaницама Студeнтскoг пaрлaмeнтa и Спoртскe aсoциjaциje БПШ oмoгућeн сa звaничнoг Web сajтa БПШ, www.bpa.edu.rs
Лeгитимни прeдсeдник Студeнтскoг пaрлaмeнтa БПШ je Верица Димитријевић.

Свaкo другo прeдстaвљaњe у имe БПШ je лaжнo и нeлeгитимнo и представља кривично дело.

АКАДЕМИЈA ПОСЛОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА СА СЕДИШТЕМ У БЕОГРАДУ
ДОБИЛА ДОЗВОЛУ ЗА РАД ЗА ИЗВОЂЕЊЕ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА
ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА, СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
И МАСТЕР СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
РЕШЕЊЕ О ДОПУНИ ДОЗВОЛЕ ЗА РАД
ЗА МАСТЕР И СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ
И ЗА ОСС ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИЈЕ - 2017. ГОДИНЕ
УВЕРЕЊA О АКРЕДИТАЦИЈИ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА
МАСТЕР, СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ И
ОСНОВНИХ  СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 2017. ГОДИНЕ
 
УВЕРЕЊA О АКРЕДИТАЦИЈИ 2015.
УВЕРЕЊЕ О АКРЕДИТАЦИЈИ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА - 2014.
УВЕРЕЊЕ О АКРЕДИТАЦИЈИ УСТАНОВЕ И СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА - 2012.
РЕШЕЊЕ О ДОПУНИ ДОЗВОЛЕ ЗА РАД - 2011.
ОСНИВАЊЕ БЕОГРАДСКЕ ПОСЛОВНЕ ШКОЛЕ


Београдска пословна школа у Београду, улица Краљице Марије 73 (27. марта број 149), основана је 1956. године као Виша комерцијална школа и уписана у судски регистар код Трговинског суда у Београду, регистарски уложак бр. 5-443-00.

Народна скупштина Народне републике Србије је на седници Републичког већа од 29.07.1956. године донела одлуку о оснивању Више комерцијалне школе у Београду.

Прва генерација студената уписана је школске 1956/57 године.

 Решењем Министарства просвете Републике Србије под бројем 022-05-62/99-04 од 19.07.1999. године утврђена је испуњеност услова за почетак рада и обављање делатности Више пословне школе у Београду, улица Краљице Марије 73 (27. марта број 149)

Министар просвете је овим Решењем дао сагласност на наставни план и програм Више пословне школе у Београду.

 

 


Решењем Министарства просвете и спорта Републике Србије под бројем 614-02-2572/2004-04 од 17.02.2005. године утврђено је да Београдска пословна школа, Београд, улица Краљице Марије 73 (27. марта број 149), испуњава кадровске, техничке и просторне услове за почетак рада и обављање делатности трогодишњих студија вишег образовања.

 

 
УВЕРЕЊЕ О АКРЕДИТАЦИЈИ УСТАНОВЕ И СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА - 2007.
Пратите нас на:      Facebook Linkedin Twitter