студије Студијски програми
основних студија
Студијски програми специјалистичких студија Студијски програм
мастер струковних студија
ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
Листа стручних назива Стари студијски програми Распоред предавања Предмети Наставно особљe Термини консултација Актуелни испитни рок Студентске радионице
и јавна предавања
Стручна пракса за студенте
и израда завршног рада
Центар за истраживање,
развој и каријерно вођење
Ценовник

OБAВEШTEЊE

Приступ Facebook стрaницама Студeнтскoг пaрлaмeнтa и Спoртскe aсoциjaциje БПШ oмoгућeн сa звaничнoг Web сajтa БПШ, www.bpa.edu.rs
Лeгитимни прeдсeдник Студeнтскoг пaрлaмeнтa БПШ je Верица Димитријевић.

Свaкo другo прeдстaвљaњe у имe БПШ je лaжнo и нeлeгитимнo и представља кривично дело.

1. Статут Академије пословних струковних студија Београд (Београд 2018.)
2. Aкредитација установе и студијских програма основних струковних студија
    и специјалистичких струковних студија
3. Финансијски план БПШ-ВШСС за 2016. годину
4. Правилник о организацији и раду катедри
5. Правилник о организацији и раду већа студијских програма
6. Правилник о образовању, стручном усавршавању и оспособљавању запослених (15.3.2018.)
7. Правилник о оцењивању и провери знања студената
8. Правилник о одбрани завршног рада
9. Правилник о преношењу ЕСПБ бодова са других високошколских установа и признавању испита
10. Кодекс професионалне етике Београдске пословне школе
11. Правилник о ближем уређењу поступака за доношење годишњег финансијског плана
12. Правилник о организацији буџетског рачуноводства и рачуноводственим политикама
13. Правилник о стандардима и поступцима обезбеђивања и самовредновања квалитета
14. Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки
15. Чланови Савета БПШ – ВШСС
16. Одлука Одбора за професионалну етику БПШ – ВШСС (6.6.2016.)
17. План јавних набавки за 2017. годину
18.  План јавних набавки за 2017. годину
ПРВЕ измене и допуне Плана јавних набавки за 2017. годину
19. Финансијски план БПШ-ВШСС за 2017. годину
20. Финансијски план БПШ-ВШСС за 2017. годину - ПРВИ РЕБАЛАНС – фебруар
21. Информатор о раду Београдске пословне школе – Високе школе струковних студија у Београду
22.  План јавних набавки за 2017. годину
Измене и допуне Плана Јавних набавки усвојене на седници Савета Школе 15.маја 2017.године (детаљније)
23. Oдлукa o усвajaњу Плaнa jaвних нaбaвки зa 2018.г  (детаљније)
24. План јавних набавки за 2018. годину  (детаљније)
25. Одлука Одбора за професионалну етику БПШ – ВШСС (15.12.2017.)
26. Правилник о издавачкој делатности
27. Правилник о мерилима за утврђивање висине школарине и услуга
28. Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке
29. Oдлукa o усвajaњу Плaнa jaвних нaбaвки зa 2019. годину
30. План јавних набавки за 2019. годину
 
 
 
 
 
 
 
 
Пратите нас на:      Facebook Linkedin Twitter