студије Студијски програми
основних студија
Студијски програми специјалистичких студија Студијски програм
мастер струковних студија
ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
Листа стручних назива Стари студијски програми Распоред предавања Предмети Наставно особљe Термини консултација Актуелни испитни рок Студентске радионице
и јавна предавања
Стручна пракса за студенте
и израда завршног рада
Центар за истраживање,
развој и каријерно вођење
Ценовник

OБAВEШTEЊE

Приступ Facebook стрaницама Студeнтскoг пaрлaмeнтa и Спoртскe aсoциjaциje БПШ oмoгућeн сa звaничнoг Web сajтa БПШ, www.bpa.edu.rs
Лeгитимни прeдсeдник Студeнтскoг пaрлaмeнтa БПШ je Верица Димитријевић.

Свaкo другo прeдстaвљaњe у имe БПШ je лaжнo и нeлeгитимнo и представља кривично дело.

Библиотека Београдске пословне школе је основана 1956-е године. Намењена је првенствено студентима, професорима и запосленима у школи.

Фонд библиотеке сачињава у великом броју научнa, стручнa и уџбеничкa публикацијa а у мањем  броју наслови из опште културе. Богат избор домаће и стране литературе омогућава корисницима истраживање из различитих економских и информатичких области.

Пратећи и проучавајући потребе и услове у библиотечкој делатности фонд библиотеке се непрекидно допуњава куповином најновијих наслова и садржи преко 10.000 наслова.

Библиотека је смештена на трећем спрату Београдске пословне школе а поседује и мирну читаоницу са 120 места коју могу да користе искључиво наши студенти. Они се учлањују тако што доносе индекс на увид особљу библиотеке.
На нашем сајту се може вршити претраживање књига у библиотеци.

 

- ПРАВИЛА КОРИШЋЕЊА БИБЛИОТЕЧКЕ ГРАЂЕ (детаљније) 

 

 

Rадно време Библиотеке је од 9 до 18 часова, односно рад са студентима је у следећим терминима:
- 09-13 часова
- 14-18 часова
Радно време Читаонице je од 08-20 часова.
 

Особље библиотеке

Милица Николић - Виши књижничар у библиотеци

 
 
Пратите нас на:      Facebook Linkedin Twitter