студије Студијски програми
основних студија
Студијски програми специјалистичких студија Студијски програм
мастер струковних студија
ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
Листа стручних назива Стари студијски програми Распоред предавања Предмети Наставно особљe Термини консултација Актуелни испитни рок Студентске радионице
и јавна предавања
Стручна пракса за студенте
и израда завршног рада
Центар за истраживање,
развој и каријерно вођење
Ценовник

OБAВEШTEЊE

Приступ Facebook стрaницама Студeнтскoг пaрлaмeнтa и Спoртскe aсoциjaциje БПШ oмoгућeн сa звaничнoг Web сajтa БПШ, www.bpa.edu.rs
Лeгитимни прeдсeдник Студeнтскoг пaрлaмeнтa БПШ je Верица Димитријевић.

Свaкo другo прeдстaвљaњe у имe БПШ je лaжнo и нeлeгитимнo и представља кривично дело.


- УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ УПЛАТНИЦА ЗА ПЛАЋАЊЕ
ВИСИНА НАКНАДА ТРОШКОВА ШКОЛОВАЊА


Износи висине накнада трошкова школовања

Износ годишње школарине за основне струковне студије за држављане Републике Србије за упис у прву, другу и трећу годину студија за школску 2018/19. годину:

     - уплата 80.000,00 динара

Износ годишње школарине за специјалистичке струковне студије за држављане Републике Србије за школску 2018/19. годину:
     - уплата 120.000,00 динара
Износ годишње школарине за мастер струковне студије по години за школску 2018/19. годину:
     - уплата 150.000,00 динара

Обнова године за основне струковне студије за држављане Републике Србије за школску 2018/19. годину:

     - уплата 40.000,00 динара

Обнова године за мастер струковне студије за држављане Републике Србије за школску 2018/19. годину:

     - уплата 75.000,00 динара

Износ годишње школарине за основне струковне студије за држављане Републике Србије за упис у прву, другу и трећу годину студија за школску 2017/18. годину:

     - уплата 75.000,00 динара

Износ годишње школарине за специјалистичке струковне студије за држављане Републике Србије за школску 2017/18. годину:
     - уплата 120.000,00 динара
Износ годишње школарине за мастер струковне студије по години за школску 2017/18. годину:
     - уплата 150.000,00 динара

Обнова године за основне струковне студије за држављане Републике Србије за школску 2017/18. годину:

     - уплата 37.500,00 динара

Промена одсека или смера, или студијског програма:

 

- захтев за промену одсека

 

- индекс

 

- уплата - 10.000,00 динара

Пријава испита:

 

- 1000,00 динара

Пријава верификације практикума (case study) за предмете треће године студија, по сваком пријављеном испиту:

 

- 450,00 динара

Пријава испита и практикума за студенте којима је истекао апсолвентски стаж:

 

- 2.000,00 динара

Комисијско полагање испита:

 

- 3.000,00 динара

Накнадна пријава испита и практикума:

 

- захтев за накнадну пријаву

 

- уплата - 2.000,00 динара

Промена изборног предмета:

 

- уплата - 6.000,00 динара

Промена испитивача:

 

- уплата - 2.500,00 динара

Овера семестра:

 

- уплата - 1.500,00 динара

 

- семестрални лист

Пријава дипломског испита:

 

- уплата - 6.000,00 динара

Пријава одбране завршног мастер рада:

 

- уплата - 12.000,00 динара

Издавање уверења о дипломирању и трошкови израде дипломе:

 

- уплата - 6.000,00 динара

Издавање уверења и дипломе мастер струковних студија:

 

- уплата - 12.000,00 динара

Издавање дупликата индекса:

 

- уплата - 10.000,00 динара

Издавање дупликата дипломе:

 

- уплата - 12.000,00 динара

Признавање испита положених на другој високошколској установи - по испиту, за све нивое студирања:

 

- уплата - 2.000,00 динара

Издавање уверења о положеним испитима:

 

- уплата - 1.000,00 динара

Неблаговремено вршење уписних радњи (обнова године, овера семестра, упис апсолвентског стажа):

 

- уплата - 2.500,00 динара

Нострификација стране дипломе или еквиваленција стране школске исправе за основне струковне студије (за држављане Републике Србије):

 

- уплата - у висини годишње школарине (80.000,00 динара)

Нострификација стране дипломе или еквиваленција стране школске исправе за специјалистичке струковне студије (за држављане Републике Србије):

 

- уплата - у висини годишње школарине 120.000,00 динара

Нострификација стране дипломе или еквиваленција стране школске исправе за мастер струковне студије:

 

- уплата - у висини годишње школарине 150.000,00 динара

Нострификација стране дипломе или еквиваленција стране школске исправе за основне струковне студије (за стране држављане):

 

- уплата - 1.000,00 €

Нострификација стране дипломе или еквиваленција стране школске исправе за специјалистичке струковне студије (за стране држављане):

 

- уплата - 1.500,00 €

Трошкови поступка замене диплома, према старом Закону о високом образовању:

 

- уплата - 12.000,00 динара

 

- захтев за замену диплома

 

- оригинал диплома

 

- 3 оверене фотокопије дипломе

 

- извод из матичне књиге рођених

Издавање преписа наставног плана и програма или извода из наставног плана и програма:

 

- захтев за издавање преписа наставног плана и програма или извода из наставног плана и програма

 

- уверење о положеним испитима

 

- уплата - по предмету 1000,00 динара, комплетан 5.000,00 динара

Износ школарине за упис у прву, другу и трећу годину студија за студенте стране држављане:

 

- уплата - 1.000,00 €

Обнова године за основне струковне студије за стране држављане:

 

- уплата - 500,00 €

Износ годишње школарине за упис специјалистичких струковних студија за стране држављане:

 

- уплата - 1.500,00 €

Школарина за мастер струковне студије по години за стране држављане:

 

- уплата - 1.700,00 €

Обнова године за мастер струковне студије за стране држављане:

 

- уплата - 850,00 €

Провера веродостојности уверења о дипломирању или дипломе (за домаћа правна или физичка лица):

 

- уплата - 3.000,00 динара

Провера веродостојности уверења о дипломирању или дипломе (за страна правна или физичка лица):

 

- уплата - 60,00 €

Еквиваленција испита са специјалистичких струковних студија БПШ-ВШСС на мастер струковне студије за држављане Републике Србије:

 

- уплата - 30.000,00

Еквиваленција испита са специјалистичких струковних студија БПШ-ВШСС на мастер струковне студије за стране држављане:

 

- уплата - 350,00 €

Жиро рачун школе: 840-1875666-03

  
Пратите нас на:      Facebook Linkedin Twitter