студије Студијски програми
основних студија
Студијски програми специјалистичких студија Студијски програм
мастер струковних студија
ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
Листа стручних назива Стари студијски програми Распоред предавања Предмети Наставно особљe Термини консултација Актуелни испитни рок Студентске радионице
и јавна предавања
Стручна пракса за студенте
и израда завршног рада
Центар за истраживање,
развој и каријерно вођење
Ценовник

OБAВEШTEЊE

Приступ Facebook стрaницама Студeнтскoг пaрлaмeнтa и Спoртскe aсoциjaциje БПШ oмoгућeн сa звaничнoг Web сajтa БПШ, www.bpa.edu.rs
Лeгитимни прeдсeдник Студeнтскoг пaрлaмeнтa БПШ je Верица Димитријевић.

Свaкo другo прeдстaвљaњe у имe БПШ je лaжнo и нeлeгитимнo и представља кривично дело.

Београдска пословна школа - Висока школа струковних студија


Адреса: Краљице Марије 73, 11000 Београд
Телефон централе: 011/3042-300
Матични број: 07451920
Жиро-рачун:840-1875666-03
ПИБ:100005375


Како стићи до нас?

Трамвајским линијама: 2, 5, 6, 7, 12, 14
Аутобуским линијама: 25, 25П, 26, 27, 27Л, 32, 65, 74
Експрес мини бус линијама: Е4, Е8
Беовозом: Станица код Вуковог споменикаПогледај Београдску пословну школу на већој мапи


Пратите нас на:      Facebook Linkedin Twitter