студије Студијски програми
основних студија
Студијски програми специјалистичких студија Студијски програм
мастер струковних студија
ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
Листа стручних назива Стари студијски програми Распоред предавања Предмети Наставно особљe Термини консултација Актуелни испитни рок Студентске радионице
и јавна предавања
Стручна пракса за студенте
и израда завршног рада
Центар за истраживање,
развој и каријерно вођење
Ценовник

OБAВEШTEЊE

Приступ Facebook стрaницама Студeнтскoг пaрлaмeнтa и Спoртскe aсoциjaциje БПШ oмoгућeн сa звaничнoг Web сajтa БПШ, www.bpa.edu.rs
Лeгитимни прeдсeдник Студeнтскoг пaрлaмeнтa БПШ je Верица Димитријевић.

Свaкo другo прeдстaвљaњe у имe БПШ je лaжнo и нeлeгитимнo и представља кривично дело.

Иницијативу за оснивање више економско-комерцијалне школе покренуло је Друштво економиста Србије, тадашње привредне коморе (Савезна спољнотрговинска комора, Савезна индустријска комора и Трговинска комора СР Србије) и банака (Народна банка, Југословенска инвестициона банка и Савез комуналних банака Србије).


Увиђајући потребе привреде у новим условима за кадровима са вишом стручном спремом, Скупштина Србије је у првој половини 1956. године донела Закон о вишим школама, а затим и Одлуку о оснивању Више комерцијалне школе у Београду. Школа је почела рад 1. новембра 1956. године.


Савезна спољнотрговинска комора у јесен 1960. године основала је Вишу школу за спољну трговину.

Интеграцијом трију сродних виших економских школа формирана је Виша економска школа, која је почела рад 1. октобра 1968. године.


Уредбом СИВ-а 1958. године формирана је Виша статистичка школа као Школа савезног значаја финансирана из Савезног буџета.


Виша школа за примењену информатику почела је рад школске 1972/73. године на иницијативу Посебне заједнице за образовање кадрова у информатици.


Почетком 1976. године на иницијативу Секретаријата за образовање и науку СР Србије, дошло је до интеграције ове две школе у Вишу школу за примењену информатику и статистику.


Виша школа за економију и информатику основана је 1987. године, интегрисањем Више економске школе и Више школе за примењену информатику и статистику, као производ повезивања економије и информатике у пословној едукацији.


Увођењем већег броја смерова за образовање нових стручних профила, 1989. године указала се потреба да Школа промени свој назив у Виша пословна школа, јер је по новој концепцији плана и програма заиста постала Пословна школа.


Значајном променом концепт студирања 2002. године, прерастајући из двогодишњих у трогодишње примењење студије, које чине темељ пословне едукације данас, Виша пословна школа мења назив у Београдска пословна школа. Основна оријентација Београдске пословне школе постаје пружање знања и вештина потребних за дугорочан успех у послу који је изложен технолошким и тржишним променама.


Београдска пословна школа 2007. године на основу Одлуке Комисије за акредитацију, добила је акредитацију за високу школу струковних студија, за све студијске програме.

 
Пратите нас на:      Facebook Linkedin Twitter