студије Студијски програми
основних студија
Студијски програми специјалистичких студија Студијски програм
мастер струковних студија
ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
Листа стручних назива Стари студијски програми Распоред предавања Предмети Наставно особљe Термини консултација Актуелни испитни рок Студентске радионице
и јавна предавања
Стручна пракса за студенте
и израда завршног рада
Центар за истраживање,
развој и каријерно вођење
Ценовник

OБAВEШTEЊE

Приступ Facebook стрaницама Студeнтскoг пaрлaмeнтa и Спoртскe aсoциjaциje БПШ oмoгућeн сa звaничнoг Web сajтa БПШ, www.bpa.edu.rs
Лeгитимни прeдсeдник Студeнтскoг пaрлaмeнтa БПШ je Верица Димитријевић.

Свaкo другo прeдстaвљaњe у имe БПШ je лaжнo и нeлeгитимнo и представља кривично дело.

 
А) ПРВИ СТЕПЕН ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА - ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ
     (180 ЕСПБ бодова)
 
Завршетком првог степена високог образовања (Основне струковне студије у трајању од 3 године – 180 ЕСПБ бодова) стичу се следећи стручни називи:
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ СТРУЧНИ НАЗИВ
А) Пословна информатика и е-бизнис Струковни пословни информатичар
Б) Менаџмент Струковни менаџер
Ц) Финансије, рачуноводство и банкарство Струковни економиста
Д) Маркетинг и трговина Струковни економиста
Е) Порези и царине Струковни економиста
Ф) Менаџмент туризма Струковни менаџер
Г) Јавна управа Струковни правник
И) Информациони системи и технологије Струковни инжењер информационих система
Б) ПРВИ СТЕПЕН ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА - СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ
     (180 + 60 ЕСПБ бодова)
Завршетком првог степена високог образовања Специјалистичких струковних студија у трајању од 1 године  стичу се следећи стручни називи:
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ СТРУЧНИ НАЗИВ
- Рачуноводство, контрола и ревизија специјалиста струковни економиста
- Јавна управа, порески и царински системи специјалиста струковни правник
- Менаџмент рачуноводства, контрола и ревизија специјалиста струковни економиста
- Стратегијски финансијски менаџмент специјалиста струковни економиста
- Менаџмент пословних процеса специјалиста струковни менаџер
 
Ц) ДРУГИ СТЕПЕН ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА - МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ
(180 + 120 ЕСПБ бодова)
Завршетком другог степена високог образовања Мастер струковних студија у трајању од 2 године стичу се следећи стручни називи:
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ СТРУЧНИ НАЗИВ
- Пословна економија струковни мастер економиста
 
 
 
 
 


Пратите нас на:      Facebook Linkedin Twitter