студије Студијски програми
основних студија
Студијски програми специјалистичких студија Студијски програм
мастер струковних студија
ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
Листа стручних назива Стари студијски програми Распоред предавања Предмети Наставно особљe Термини консултација Актуелни испитни рок Студентске радионице
и јавна предавања
Стручна пракса за студенте
и израда завршног рада
Центар за истраживање,
развој и каријерно вођење
Ценовник

OБAВEШTEЊE

Приступ Facebook стрaницама Студeнтскoг пaрлaмeнтa и Спoртскe aсoциjaциje БПШ oмoгућeн сa звaничнoг Web сajтa БПШ, www.bpa.edu.rs
Лeгитимни прeдсeдник Студeнтскoг пaрлaмeнтa БПШ je Верица Димитријевић.

Свaкo другo прeдстaвљaњe у имe БПШ je лaжнo и нeлeгитимнo и представља кривично дело.

МИСИЈА

• Обезбеђење квалитетних, модерних програма који интегришу савремене наставне програме са развојем    професионалних способности што ће омогућити студентима да достигну своје животне, личне и    професионалне циљеве .

• Образовање стручњака према потребама савременог окружења уз стално организационо и методолошко    усавршавање.

• Спој интелектуалног и културног наслеђа како би се створили услови за индивидуални и интелектуални    развој студената у духу предузетништва.

• Интердисциплинарно образовање и континуирано прожимање теоријске и практичне наставе,   оспособљавање студената за извршење конкретних послова и задатака.


ВИЗИЈА

Своју будућност БПШ – ВШСС види у перманентној модернизацији и усклађивању студијских програма са динамичним потребама из окружења и остварењу међународно признатог места за стицање знања и образовања из мултидисциплинарних научних области.
Визија БПШ – ВШСС базира на идеји да свој едукативни систем побољшава примењујући високи професионализам и највише етичке принципе.


 

Пратите нас на:      Facebook Linkedin Twitter