студије Студијски програми
основних студија
Студијски програми специјалистичких студија Студијски програм
мастер струковних студија
ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
Листа стручних назива Стари студијски програми Распоред предавања Предмети Наставно особљe Термини консултација Актуелни испитни рок Студентске радионице
и јавна предавања
Стручна пракса за студенте
и израда завршног рада
Центар за истраживање,
развој и каријерно вођење
Ценовник

OБAВEШTEЊE

Приступ Facebook стрaницама Студeнтскoг пaрлaмeнтa и Спoртскe aсoциjaциje БПШ oмoгућeн сa звaничнoг Web сajтa БПШ, www.bpa.edu.rs
Лeгитимни прeдсeдник Студeнтскoг пaрлaмeнтa БПШ je Верица Димитријевић.

Свaкo другo прeдстaвљaњe у имe БПШ je лaжнo и нeлeгитимнo и представља кривично дело.

Школска година 2018/19.

Зимски семестар

Летњи семестар


ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

I година I година
    Информациони системи и технологије  
    Менаџмент  
    Финансије, рачуноводство и банкарство    
    Маркетинг и трговина  
    Порези и царине  
    Менаџмент туризма  
    Јавна управа 
  
II година II година
    Информациони системи и технологије  
    Менаџмент 
     Финансије, рачуноводство и банкарство  
    Маркетинг и трговина  
    Порези и царине 
    Менаџмент туризма 
    Јавна управа 
     
III година III година
    Менаџмент туризма  
 
Распоред aктивности реализације практикума (case study), Летњи семестар шк.2018/19.год. Aктивности реализације практикума (case study) почињу 11.фебруара 2019.год.  

     

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

    Рачуноводство, контрола и ревизија  
      Јавна управа, порески и царински системи  
     

МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

    Пословна економија - I година 
    Пословна економија - II година 
   
Пратите нас на:      Facebook Linkedin Twitter