студије Студијски програми
основних студија
Студијски програми специјалистичких студија Студијски програм
мастер струковних студија
ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
Листа стручних назива Стари студијски програми Распоред предавања Предмети Наставно особљe Термини консултација Актуелни испитни рок Студентске радионице
и јавна предавања
Стручна пракса за студенте
и израда завршног рада
Центар за истраживање,
развој и каријерно вођење
Ценовник

OБAВEШTEЊE

Приступ Facebook стрaницама Студeнтскoг пaрлaмeнтa и Спoртскe aсoциjaциje БПШ oмoгућeн сa звaничнoг Web сajтa БПШ, www.bpa.edu.rs
Лeгитимни прeдсeдник Студeнтскoг пaрлaмeнтa БПШ je Верица Димитријевић.

Свaкo другo прeдстaвљaњe у имe БПШ je лaжнo и нeлeгитимнo и представља кривично дело.

 

Акредитовани студијски програми
основних струковних студија  2012. године:

 

Пословна информатика и е-бизнис

Р.бр. Шиф. Пред. Назив предмета Сем. Број часова ЕСПБ
ПРВА ГОДИНА
1. 3001 Економија I 3+2

7

2.

3002

Пословна економика

I

3+2

6

3.

3003

Mатематика

I

3+2

6

4.

3004

Менаџмент

I

3+2

6

5.

3005

Информационе технологије у бизнису

I

3+2

6

6.

3006

Рачуноводство

II

3+2

6

7.

3007

Маркетинг

II

3+2

6

8.

3011

Привредно право

II

3+2

6

9.

3009

Енглески језик 1

II

2+2

5

10.

 

 

 

3008

3012

Изборни предмет

Статистика

Социологија у бизнису

II

 

 

2+1

 

 

6

 

 

 

 

 

 

3064

3066

Факултативни предмет*

Руски језик 1

Немачки језик 1

II

 

 

2+1

 

 

-

 

 

Укупно часова активне наставе

47

 

Укупно ЕСПБ

60

ДРУГА ГОДИНА

11.

3013

Основе програмирања

III

3+2

6

12.

3014

Базе података

III

3+2

6

13.

3015

Стратегија информационих технологија

III

3+2

6

14.

3016

Електронско пословање

III

3+2

6

15.

3017

Интернет/интранет мреже

IV

3+2

7

16.

3018

Пројектовање информационих система

IV

3+2

6

17.

3019

Објектно програмирање

IV

3+2

6

18.

 

Изборни предмет 2

IV

3+2

6

 

3023

Оперативни системи рачуанара

 

 

 

 

3030

Средства за обраду и пренос података

 

 

 

19.

 

Изборни предмет 3

IV

3+2

6

 

3040

Е-бизнис у банкарству

 

 

 

 

3060

Менаџмент информационих система у јавној управи

 

 

 

 

3050

E-бизнис и интернет маркетинг

 

 

 

20.

3010

Енглески језик 2

III и IV

2x(2+2)

5

 

 

 

 

3065

3067

Факултативни предмет*

Руски језик 2

Немачки језик 2

III и IV

 

 

2x(2+2)

 

 

 

 

 

Укупно часова активне наставе

53

 

Укупно ЕСПБ

60

ТРЕЋА ГОДИНА

21.

3020

Интернет програмирање

V

3+2

6

22.

3020A Интернет програмирање - практикум (case study)

VI

0+2

1

23.

3021

Web дизајн и мултимедијални систем

V

3+2

6

24.

3021A Web дизајн и мултимедијални систем - практикум (case study)

VI

0+2

1

25.

3022

Менаџмент информациони системи

V

3+2

6

26.

3022A Менаџмент информациони системи - практикум (case study)

VI

0+2

1

27.

 

Изборни предмет 4**

V

3+2

6

28.

 

Изборни предмет 4 - практикум (case study)

VI

0+2

1

29.

 

Изборни предмет 5**

V

3+2

6

30.

 

Изборни предмет 5 - практикум (case study)

VI

0+2

1

31.

 

Изборни предмет 6**

V

3+2

6

32.

 

Изборни предмет 6 - практикум (case study)

VI

0+2

1

 

3068

Стручна пракса и пројектни рад

VI

0+12

8

 

3069

Дипломски рад

VI

0+8

10

Укупно часова активне наставе

62

 

Укупно ЕСПБ

60

*Понуђени факултативни предмети не носе ЕСПБ, али се одслушани и положени испити евидентирају у Додатку дипломе.
**Студент бира изборни предмет 4,5,6 са других студијских програма (они предмети за које се настава реализује у трећем или петом семестру на другим студијским програмима изузев предмета са студијсих програма Јавна управа и Менаџмент туризма)Менаџмент

Р. бр.

Шиф. пред.

Назив предмета

Сем.

Број часова

ЕСПБ

ПРВА ГОДИНА

1. 

3001

Економија

I

3+2

7

2.

3002

Пословна економика

I

3+2

6

3.

3003

Математика

I

3+2

6

4.

3004

Менаџмент

I

3+2

6

5.

3005

Информационе технологије у бизнису

I

3+2

6

6.

3006

Рачуноводство

II

3+2

6

7.

3007

Маркетинг

II

3+2

6

8.

3011

Привредно право

II

3+2

6

9.

3009

Енглески језик I

II

2+2

5

10.

 

3008

3012

Изборни предмет 1

Статистика

Социологија у бизнису

II

 

 

2+1

 

 

6

 

 

 

 

 

 

3064

3066

Факултативни предмети*:

Руски језик I

Немачки језик I

II

 

 

2+1

 

 

-

 

 

Укупно часова активне наставе

47

 

Укупно ЕСПБ

60

ДРУГА ГОДИНА

11.

3024

Менаџмент малих и средњих предузећа

III

3+2

7

12.

3025

Предузетништво

III

3+2

6

13.

3026

Менаџмент квалитета

III

3+2

6

14.

3027

Менаџмент непрофитних организација

III

3+2

6

15.

3028

Логистика

III

3+2

6

16.

3029

Менаџмент породичног бизниса

IV

3+2

6

17.

3030

Електронско пословање

IV

3+2

6

18.

3010

Енглески језик II

III, IV

2х(2+2)

5

19.

 

Изборни предмет 2**

IV

3+2

6

20.

 

Изборни предмет 3**

IV

3+2

6

 

 

 

 

3065

3067

Факултативни предмети*:

Руски језик II

Немачки језик II

III, IV

 

 

2х(2+2)

 

 

-

 

 

Укупно часова активне наставе

53

 

Укупно ЕСПБ

60

ТРЕЋА ГОДИНА

21.

3031

Менаџмент туризма и угоститељства

V

3+2

6

22.

3031A

Менаџмент туризма и угоститељства - практикум (case study)

VI

0+2

1

23.

3032

Менаџмент у саобраћају

V

3+2

6

24.

3032A

Менаџмент у саобраћају - практикум (case study)

VI

0+2

1

25.

3033

Менаџмент иновација

V

3+2

6

26.

3033A

Менаџмент иновација - практикум (case study)

VI

0+2

1

27.

 

Изборни предмет 4*** V

3+2

6

28.
 

Изборни предмет 4 - практикум (case study)

VI

0+2

1

29.

 

Изборни предмет 5***

V

3+2

6

30.
  Изборни предмет 5 - практикум (case study)

VI

0+2

1

31.

 

Изборни предмет 6***

V

3+2

6

32.
 

Изборни предмет 6 - практикум (case study)

VI

0+2

1

 

3068

Стручна пракса и пројектни рад

VI

0+12

8

 

3069

Дипломски рад

VI

0+8

10

Укупно часова активне наставе

62

 

Укупно ЕСПБ

60

* Понуђени факултативни предмети не носе ЕСПБ бодове, али се похађање ових предмета евидентира у Додатку дипломе.
** Студент бира изборни предмет 2 и 3 са других студијских програма (они предмети за које се настава реализује у четвртом семестру изузев предмета са студијсих програма Јавна управа и Менаџмент туризма)
***Студент бира изборни предмет 4,5,6 са других студијских програма (они предмети за које се настава реализује у трећем или петом семестру на другим студијским програмима изузев предмета са студијсих програма Јавна управа и Менаџмент туризма)Финансије, рачуноводство и банкарство

Р. бр.

Шиф. пред.

Назив предмета

Сем.

Број часова

ЕСПБ

ПРВА ГОДИНА

1.

3001

Eкономијa

I

3+2

7

2.

3002

Пословна економика

I

3+2

6

3.

3003

Математика

I

3+2

6

4.

3004

Менаџмент

I

3+2

6

5.

3005

Информационе технологије у бизнису

I

3+2

6

6.

3006

Рачуноводство

II

3+2

6

7.

3007

Маркетинг

II

3+2

6

8.

3011

Привредно право

II

3+2

6

9.

3009

Енглески језик I

II

2+2

5

10.
 

Изборни предмет 1

II

2+1

6

 

3012
3008

Социологија у бизнису
Статистика
     
   

Факултативни предмет:*

II

2+2

-
 

3012
3011

- Руски језик I
- Немачки језик I
     

Укупно часова активне наставе

47

 

Укупно ЕСПБ

60

ДРУГА ГОДИНА

11.

3034

Пословне финансије

III

3+2

7

12.

3035

Монетарне и јавне финансије

III

3+2

6

13.

3036

Финансијска тржишта

III

3+2

6

14.

3037

Финансијско рачуноводство

III

3+2

6

15.

3038

Анализа пословања

III

3+2

6

16.

3039

Банкарство

IV

3+2

6

17

3040

Е-бизнис у банкарству

IV

3+2

6

18.

3010

Енглески језик II

III и IV

2x(2+2)

5

19.

 

Изборни предмет 2**

IV

3+2

6

20.

 

Изборни предмет 3**

IV

3+2

6


3065
3067
Факултативни предмет:*
- Руски језик II
- Немачки језик II

III и IV

2x(2+2)

 

 

 

 

 

 

 

Укупно часова активне наставе

53

 

Укупно ЕСПБ

60

ТРЕЋА ГОДИНА

21.

3041

Контрола и ревизија

V

3+2

6

22.

3041A

Контрола и ревизија - практикум (case study)

VI

0+2

1
23.

3042

Управљачко рачуноводство

V

3+2

6

24.

3042A

Управљачко рачуноводство - практикум (case study)

VI

0+2

1
25.

3043

Осигурање

V

3+2

6

26.

3043A

Осигурање - практикум (case study)

VI

0+2

1
27.

 

Изборни предмет 4***

V

3+2

6

28.
 

Изборни предмет 4- практикум (case study)

VI

0+2

1
29.

 

Изборни предмет 5*** V

3+2

6

30.
  Изборни предмет 5- практикум (case study) VI

0+2

1
31.

 

Изборни предмет 6***

V

3+2

6

32.
  Изборни предмет 6- практикум (case study)

VI

0+2

1

 

3068

Стручна пракса

VI

0+12

8

 

3069

Дипломски рад

VI

0+8

10

Укупно часова активне наставе

62

 

Укупно ЕСПБ

60

* Понуђени факултативни предмети не носе ЕСПБ бодове, али се похађање ових предмета евидентира у Додатку дипломе.
** Студент бира изборни предмет 2 и 3 са других студијских програма (они предмети за које се настава реализује у четвртом семестру изузев предмета са студијсих програма Јавна управа и Менаџмент туризма)
***Студент бира изборни предмет 4,5,6 са других студијских програма (они предмети за које се настава реализује у трећем или петом семестру на другим студијским програмима изузев предмета са студијсих програма Јавна управа и Менаџмент туризма)Маркетинг и трговина

Р. бр.

Шиф. пред.

Назив предмета

Сем.

Број часова

ЕСПБ

ПРВА ГОДИНА

1.

3001

Eкономијa

I

3+2

7

2.

3002

Пословна економика

I

3+2

6

3.

3003

Математика

I

3+2

6

4.

3004

Менаџмент

I

3+2

6

5.

3005

Информационе технологије у бизнису

I

3+2

6

6.

3006

Рачуноводство

II

3+2

6

7.

3007

Маркетинг

II

3+2

6

8.

3011

Привредно право

II

3+2

6

9.

3009

Енглески језик I

II

2+2

5

10.

 

Изборни предмет 1

II

2+1

6

3008

Статистика

 

 

 

 

3012

Социологија у бизнису

 

 

 

 

 

 

3064

3066

Факултативни предмети:*

Руски језик

Немачки језик

II

 

 

2+2

 

 

-

 

 

Укупно часова активне наставе

47

 

Укупно ЕСПБ

60

ДРУГА ГОДИНА

11.

3044

Промоција

III

3+2

6

12.

3045

Понашање потрошача

III

3+2

6

13.

3046

Продаја

III

3+2

6

14.

3047

Маркетинг истраживања

III

3+2

7

15.

3048

Спољнотрговинско пословање

III

3+2

6

16.

3049

Маркетинг у трговини

IV

3+2

6

17.

3050

Е-бизнис и Интернет маркетинг

IV

3+2

6

18.

3010

Енглески језик II

III и IV

2x(2+2)

5

19. 

 

Изборни 2**

IV

3+2

6

20. 

 

Изборни 3**

IV

3+2

6

3065
3067

Факултативни предмети:*
Руски језик II
Немачки језик II

III и IV

2x(2+2)

-

Укупно часова активне наставе

53

 

Укупно ЕСПБ

60

ТРЕЋА ГОДИНА

21.

3051

Маркетинг услуга

V

3+2

6

22.

3051A

Маркетинг услуга - практикум (case study)

VI

0+2

1
23.

3052

Међународни маркетинг

V

3+2

6

24.

3052A

Међународни маркетинг - практикум (case study)

VI

0+2

1
25.

3053

Малорподаја

V

3+2

6

26.

3053A

Малорподаја - практикум (case study)

VI

0+2

1
27.

 

Изборни предмет 4***

V

3+2

6

28.
 

Изборни предмет 4 - практикум (case study)

VI

0+2

1
29.

 

Изборни предмет 5***

V

3+2

6

30.
  Изборни предмет 5 - практикум (case study)

VI

0+2

1
31.

 

Изборни предмет 6***

V

3+2

6

32.
  Изборни предмет 6 - практикум (case study)

VI

0+2

1

3068

Стручна пракса и пројектни рад

VI

0+12

8

3069

Дипломски рад

VI

0+8

10

Укупно часова активне наставе

62

 

Укупно ЕСПБ

60

* Понуђени факултативни предмети не носе ЕСПБ бодове, али се похађање ових предмета евидентира у Додатку дипломе.
** Студент бира изборни предмет 2 и 3 са других студијских програма (они предмети за које се настава реализује у четвртом семестру изузев предмета са студијсих програма Јавна управа и Менаџмент туризма)
***Студент бира изборни предмет 4,5,6 са других студијских програма (они предмети за које се настава реализује у трећем или петом семестру на другим студијским програмима изузев предмета са студијсих програма Јавна управа и Менаџмент туризма)Порези и царине

Р.Б.

Шиф. пред.

Назив предмета

Сем.

Број часова

ЕСПБ

ПРВА ГОДИНА

1.

3001

Eкономијa

I

3+2

7

2.

3002

Пословна економика

I

3+2

6

3.

3003

Математика

I

3+2

6

4.

3004

Менаџмент

I

3+2

6

5.

3005

Информационе технологије у бизнису

I

3+2

6

6.

3006

Рачуноводство

II

3+2

6

7.

3007

Маркетинг

II

3+2

6

8.

3011

Привредно право

II

3+2

6

9.

3009

Енглески језик I

II

2+2

5

10.

 

 

 

3008

3012

Изборни предмет 1
Статистика
Социологија у бизнису

II

2+1

6

 

 

 

 

3064

3066

Факултативни предмети*
Руски језик I
Немачки језик I

II

2+2

 

 

Укупно часова активне наставе

47

 

Укупно ЕСПБ

60

ДРУГА ГОДИНА

11.

3054

Јавне финансије

III

3+2

7

12.

3055

Опорезивање

III

3+2

6

13.

3056

Порески поступак

III

3+2

6

14.

3057

Царинско пословање

III

3+2

6

15.

3058

Познавање робе

III

3+2

6

16.

3059

Пореско књиговодство и евиденција

IV

3+2

6

17.

3060

Менаџмент информационих система у јавној управи

IV

3+2

6

18.

3010

Енглески језик II

III и IV

2x(2+2)

55

19.

 

Изборни предмет 2

IV

3+2

6

20.

 

Изборни предмет 3**

IV

3+2

6

 

 

 

 

3065

3067

Факултативни предмети*
Руски језик II
Немачки језик II

III и IV

 

2x(2+2)

 

 

 

 

 

 

53

 

Укупно часова активне наставе

 

 

Укупно ЕСПБ

60

ТРЕЋА ГОДИНА

21.

3061

Економија Европске уније

V

3+2

6

22.

3061A

Економија Европске уније - практикум (case study)

VI

0+2

1
23.

3062

Кривично право

V

3+2

6

24.

3062A

Кривично право - практикум (case study)

VI

0+2

1
25.

3063

Управно право

V

3+2

6

26.

3063A

Управно право - практикум (case study)

VI

0+2

1
27.

 

Изборни предмет 4***

V

3+2

6

28.
 

Изборни предмет 4 - практикум (case study)

VI

0+2

1
29.

 

Изборни предмет 5***

V

3+2

6

30.
  Изборни предмет 5 - практикум (case study)

VI

0+2

1
31.

 

Изборни предмет 6***

V

3+2

6

32.
  Изборни предмет 6 - практикум (case study)

VI

0+2

1

 

3068

Стручна пракса и пројектни рад

VI

0+12

8

 

3069

Дипломски рад

VI

0+8

10

Укупно часова активне наставе

62

 

Укупно ЕСПБ

60

* Понуђени факултативни предмети не носе ЕСПБ бодове, али се похађање ових предмета евидентира у Додатку дипломе.
** Студент бира изборни предмет 2 и 3 са других студијских програма (они предмети за које се настава реализује у четвртом семестру изузев предмета са студијсих програма Јавна управа и Менаџмент туризма)
***Студент бира изборни предмет 4,5,6 са других студијских програма (они предмети за које се настава реализује у трећем или петом семестру на другим студијским програмима изузев предмета са студијсих програма Јавна управа и Менаџмент туризма)Одлука о промени изборног предмета прве године основних струковних студија (детаљније)

 

АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРАКТИКУМА (CASE STUDY) ЗА СТУДЕНТЕ КОЈИ СУ ПРВИ ПУТ ШКОЛСКЕ 2015/16. ГОДИНЕ УПИСАЛИ ТРЕЋУ ГОДИНУ (детаљније)

 

Aкредитовани студијски програми
специјалистичких струковних студија 2012. године:

 

Менаџмент рачуноводства, контрола и ревизија

р.бр.

Шиф. пред.

Назив предмета

Семест.

Број часова

ЕСПБ

1.
 

Менаџерско рачуноводство

I

4+4

8

2.

 

Контрола  и ревизија

I

4+4

8

3.

 

Корпоративне финансије

I

4+4 8
4.

 

Изборни предмет 1 II 4+4 8
5.

 

Изборни предмет 2

II

4+4

8

Изборни пр.

 

 

 

 

 

Међународни стандарди финанс. извештавања

 

 

 

 

Финансијска анализа и интерна ревизија

 

 

 

 

Берзанско пословање

 

 

 

 

Пословне комуникације

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специјалистичка пракса

II 0+4 4

 

 

Специјалистички рад

II

0+2 16

 

 

 

 

 

 

Укупно часова активне наставе

40

 

Укупно ЕСПБ

60

Стратегијски финансијски менаџмент

р.бр.

Шиф. пред.

Назив предмета

Семест.

Број часова

ЕСПБ

1.
 

Стратегијски финансијски менаџмент

I

4+4

8

2.

 

Управљање финансијским ризиком

I

4+4

8

3.

 

Финансијска тржишта и институције

I

4+4 8
4.

 

Изборни предмет 1 II 4+4 8
5.

 

Изборни предмет 2

II

4+4

8

Изборни пр.

 

 

 

 

 

Банкарски менаџмент

 

 

 

 

Вредновање компанија

 

 

 

 

Међународне финансије

 

 

 

 

Пословне комуникације

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специјалистичка пракса

II 0+4 4

 

 

Специјалистички рад

II

0+2 16

 

 

 

 

 

 

Укупно часова активне наставе

40

 

Укупно ЕСПБ

60

Менаџмент пословних процеса

р.бр.

Шиф. пред.

Назив предмета

Семест.

Број часова

ЕСПБ

1.
 

Интегрисани менаџмент системи

I

4+4

8

2.

 

Организационо понашање

I

4+4

8

3.

 

Реинжењеринг пословних процеса

I

4+4 8
4.

 

Изборни предмет 1 II 4+4 8
5.

 

Изборни предмет 2

II

4+4

8

Изборни пр.

 

 

 

 

 

Пословно одлучивање

 

 

 

 

Пословне комуникације

 

 

 

 

Менаџмент људских ресурса

 

 

 

 

Вредновање компанија

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специјалистичка пракса

II 0+4 4

 

 

Специјалистички рад

II

0+2 16

 

 

 

 

 

 

Укупно часова активне наставе

40

 

Укупно ЕСПБ

60

Пратите нас на:      Facebook Linkedin Twitter