студије Студијски програми
основних студија
Студијски програми специјалистичких студија Студијски програм
мастер струковних студија
ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
Листа стручних назива Стари студијски програми Распоред предавања Предмети Наставно особљe Термини консултација Актуелни испитни рок Студентске радионице
и јавна предавања
Стручна пракса за студенте
и израда завршног рада
Центар за истраживање,
развој и каријерно вођење
Ценовник

OБAВEШTEЊE

Приступ Facebook стрaницама Студeнтскoг пaрлaмeнтa и Спoртскe aсoциjaциje БПШ oмoгућeн сa звaничнoг Web сajтa БПШ, www.bpa.edu.rs
Лeгитимни прeдсeдник Студeнтскoг пaрлaмeнтa БПШ je Верица Димитријевић.

Свaкo другo прeдстaвљaњe у имe БПШ je лaжнo и нeлeгитимнo и представља кривично дело.

Шеф студентске службе - канц. 24

Драган Томашевић

3042-385

11-13 час.

Специјалистичке студије - Канцеларија у приземљу (преко пута А6)

Насто Маровић

Референт за студентска питања

3042-314

11-13 час.

СП Информациони системи и технологије и СП Пословна информатика и Е-бизнис

Александра Комадинић

Референт за студентска питања

3042-334

11-13 час.

(понедељком 11-18 час.)

СП Финансије, рачуноводство и банкарство

Маја Срдановић

Референт за студентска питања

3042-379

11-13 час.

(средом 11-18 час.)

Жељка Павловић

Референт за студентска питања

3042-379

11-13 час.

(средом 11-18 час.)

Мирослав Трипковић

Референт за студентска питања

3042-379

11-13 час.

(средом 11-18 час.)

СП Маркетинг и трговина

Гoрдана Слепчевић

Референт за студентска питања

3042-315

11-13 час.

(уторком 11-18 час.)

СП Порези и царине

Александра Вукашиновић

Референт за студентска питања

3042-316

11-13 час.

(четвртком 11-18 час.)

Владимир Алексић

Референт за студентска питања

3042-316

11-13 час.

(четвртком 11-18 час.)

СП Менаџмент

Марија Мартиновић

Референт за студентска питања

3042-318

11-13 час.

(петком 11-18 час.)

Информације

Грајић Саша

Сарадник за студентска питања,

стандард и архиву

3042-334

11-13 час.

Референт за наставу и испите - канц. 25

Милош Мандић

 

3042-312

 

Референт за контролу и израду диплома - канц. 23

Славица Јањић

 

3042-313

11-13 час.

(четвртком 11-18 час.)

Чедомир Бојковић

 

3042-313

11-13 час.

(четвртком 11-18 час.)

Референти

Баста Небојша Референт за студентска питања

3042-309

11-13 час.

Марија Филиповић Референт за студентска питања

3042-326

11-13 час.

Недељко Каракаш Референт за студентска питања

3042-326

11-13 час.

Бојана Митровић Референт за студентска питања

3042-326

11-13 час.

Сарадници

Андреа Гојковић

Сарадник за нормативно

аналитичке послове

3042-306

11-13 час.

Грајић Саша Сарадник за студентска питања,
стандард и архиву
3042-334 11-13 час.
Стручна пракса - Канцеларија у приземљу (преко пута А6)

Бојана Теофиловић

Референт за студентска питања 3042-331 11-14 час.

Поповић Горан

Референт за студентска питања 3042-331 11-14 час.

Ђурић Сања

Референт за студентска питања 3042-331 11-14 час.

Раковић Радмила

Референт за студентска питања 3042-331 11-14 час.
       
Пратите нас на:      Facebook Linkedin Twitter