студије Студијски програми
основних студија
Студијски програми специјалистичких студија Студијски програм
мастер струковних студија
ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
Листа стручних назива Стари студијски програми Распоред предавања Предмети Наставно особљe Термини консултација Актуелни испитни рок Студентске радионице
и јавна предавања
Стручна пракса за студенте
и израда завршног рада
Центар за истраживање,
развој и каријерно вођење
Ценовник

OБAВEШTEЊE

Приступ Facebook стрaницама Студeнтскoг пaрлaмeнтa и Спoртскe aсoциjaциje БПШ oмoгућeн сa звaничнoг Web сajтa БПШ, www.bpa.edu.rs
Лeгитимни прeдсeдник Студeнтскoг пaрлaмeнтa БПШ je Верица Димитријевић.

Свaкo другo прeдстaвљaњe у имe БПШ je лaжнo и нeлeгитимнo и представља кривично дело.


„Весник“, часопис за теорију и праксу друштвено хуманистичких наука, је наставно научна публикација Београдске пословне школе – Високе школе струковних студија, покренута 2013. Часопис излази полугодишње. У часопису се објављују научни и стручни радови, чланци, текстови и анализе наших професора, сарадника и истакнутих стручњака из земље и иностранства.

„Весник“ (Vesnik, Herald or Courier), journal for theory and practice of social science and humanities, is an academic journal of Belgrade Business School – Higher Education Institution for Applied Studies firstly published in 2013. The journal is published periodicaly, twice a year. The journal publishes scientific and expert articles and analyses od our professors, associates and eminent domestic and foreign experts and lecturers.

Реч уредника /Word from the editor

Упутство за писање радова /Instructions for submitting papers

Издавач: Београдска пословна школа – висока школа струковних студија

За издавача:
проф. др Ђуро Ђуровић, директор

Уредници часописа:
проф. др Иван Булатовић
др Марко Новаковић

Секретар:
мр Весна Јокановић

Маркетинг
:
Бошко Секулић

Техничка припрема:
Александар Ломас
Крсто Шалетић

Уређивачки одбор
Editorial board:
проф. др Ђуро Ђуровић
проф. др Драган Јеринић
проф. др Славица Дабетић
проф. др Данијела Раденковић
Чланови међународног редакцијског одбора
International editorial board:
Данило Ж. Марковић, Српска академија образовања, Београд
Радован Пејановић, Пољопривредни факултет Универзитета у Новом Саду
Борче Давидовски, Правни факултет Универзита у Скопљу
Срећко Милачић, Економски факултет Универзитета у Приштини
Зоран Арађеловић, Економски факултет Универзитета у Нишу
Ж. Т. Тошенко, Институт за социологију Руске академије наука
Јоаким Вебер, Униврзитет кооперативних студија Баден-Виртемберг, Штутгард
Корнелија Мрњаус, Филозофски факултет, Свеучилиште у Ријеци“
Наталија Клеменчић, Економска школа Мурска Собота
Јоже Крањц, Виша струковна школа Брежице
Зинаида Голенко, Институт за социологију Руске Академије наука
Миленко Крећа, Правни факултет Универзитета у Београду
Милан Палевић, Правни факултет у Крагујевцу
Јованка Вукмировић, Београдска пословна школа -
Висока школа струковних студија, Београд

   
   
Пратите нас на:      Facebook Linkedin Twitter