студије Студијски програми
основних студија
Студијски програми специјалистичких студија Студијски програм
мастер струковних студија
ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
Листа стручних назива Стари студијски програми Распоред предавања Предмети Наставно особљe Термини консултација Актуелни испитни рок Студентске радионице
и јавна предавања
Стручна пракса за студенте
и израда завршног рада
Центар за истраживање,
развој и каријерно вођење
Ценовник

OБAВEШTEЊE

Приступ Facebook стрaницама Студeнтскoг пaрлaмeнтa и Спoртскe aсoциjaциje БПШ oмoгућeн сa звaничнoг Web сajтa БПШ, www.bpa.edu.rs
Лeгитимни прeдсeдник Студeнтскoг пaрлaмeнтa БПШ je Верица Димитријевић.

Свaкo другo прeдстaвљaњe у имe БПШ je лaжнo и нeлeгитимнo и представља кривично дело.

АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ            последња информација 22.03.

22.03.Позивају се студенти на гостујуће предавање Соње Јововић, сертификованог Google предавача за дигитално оглашавање, у среду 27.марта у амфитеатру А2 са почетком у 14 часова код предметног наставника проф. др Сузане Марковић. Тема предавања је: "Google алати за које можда нисте знали".
21.03.Студенти са студијског програма Информациони системи и технологије, у оквиру предмета Графички дизајн, посетили су Музеј илузија, у пратњи предметног наставника др Сузане Марковић и наставника др Биљане Рaдовановић.
21.03.Позивају се студенти да присуствују студентској радионици, коју ће одржати Емица Дачић, шеф службе за обуке у компанији Телеком Србија, у сарадњи са Центром за истраживање, развој и каријерно вођење, на тему: "Утицај активног слушања на пословну ефикасност" у понедељак 25. марта у 16:20 часова у амфитеатру А5.
27.12.

АКАДЕМИЈA ПОСЛОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА СА СЕДИШТЕМ У БЕОГРАДУ ДОБИЛА ДОЗВОЛУ ЗА РАД ЗА ИЗВОЂЕЊЕ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА, СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА И МАСТЕР СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

28.08.

САОПШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ БЕОГРАДСКЕ ПОСЛОВНЕ ШКОЛЕ - ВИСОКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

28.08.

ОДЛУКА ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ О ОСНИВАЊУ АКАДЕМИЈЕ ПОСЛОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД

27.10.Одржано гостујуће предавање проф. др Стивена Мејера „Безбедносни изазови у односу САД-а и Северне Кореје“
23.10.Одржано гостујуће предавање проф. др Герхарда Сабатила, „Економска дипломатија – као начин позиционирања земаља у време глобализације“
28.09.Пoсeтa прeдстaвникa Aмбaсaдe Сjeдињeних Aмeричких Држaвa Бeoгрaдскoj пoслoвнoj шкoли
29.04.Посета директора и професора Сједињеним америчким државама
19.12.Посета Београдске послове школе – Високе школе струковних студија Универзитету Софиа Антиполис у Ници
15.12.Посета представника кинеске покрајине Хебеј Београдској пословној школи
24.11.Потписан Протокол о проходности студената између Београске пословне школе и Универзитета "УНИОН - Никола Тесла"
01.07.СВЕТИ АРХИЈЕРЕЈСКИ СИНОД СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ ДОДЕЛИО ЈЕ БЕОГРАДСКОЈ ПОСЛОВНОЈ ШКОЛИ - ВИСОКОЈ ШКОЛИ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ВИСОКО ОДЛИКОВАЊЕ СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ - ОРДЕН СВЕТОГ ДЕСПОТА СТЕФАНА ЛАЗАРЕВИЋА
14.06.Потписан споразум између Београдске пословне школе и Правног факултета за привреду и правосуђе из Новог сада
10.02.Посетa професора и студената БПШ – ВШСС Универзитету кооперативних студија Баден-Виртемберг у Штутгарту
21.12.Ново признање Београдској пословној школи као потврда квалитета у образовању и руковођењу - Међународнa наградa за изузетност у квалитету 2015
29.06.Посета делегације Београдске пословне школе - високе школе струковних студија Народној Републици Кини
20.04.Београдској пословној школи додељен Извaнрeдни Злaтни Бeoчуг зa трajни дoпринoс Бeoгрaдскe пoслoвнe шкoлe нaуци и култури Бeoгрaдa и Србиje, прeстижнo признaњe зa духoвнe врeднoсти и дoстигнућa
02.02.ПОСЕТА ДЕЛЕГАЦИЈЕ БЕОГРАДСКЕ ПОСЛОВНЕ ШКОЛЕ – ВИСОКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЊЕГОВОЈ СВЕТОСТИ ПАТРИЈАРХУ СРПСКОМ ГОСПОДИНУ ИРИНЕЈУ

АКТУЕЛНО                               последња информација 28.02.

ИСПИТНИ РОК                         последња информација 20.03.

ТЕРМИНИ И РАСПОРЕДИ        последња информација 22.03.

22.03.Колоквијум из предмета Веб дизајн и мултимедијални системи у априлском року ће се одржати 02.04.2019. у С4 са почетком у 15:30 часова, Анастасија Трнинић.
22.03.Колоквијум из предмета Основе програмирања у априлском року ће се одржати 02.04.2019. у С4 са почетком у 15:30 часова, Анастасија Трнинић.
22.03.Колоквијум из предмета Алгоритми и структуре података у априлском року ће се одржати 03.04.2019. у С4 са почетком у 10 часова, Адам Покрајац.
22.03.Колоквијум из предмета Интернет програмирање у априлском року ће се одржати 03.04.2019. у С4 са почетком у 10 часова, Адам Покрајац.
22.03.Колоквијум из предмета Објектно програмирање у априлском року ће се одржати 08.04.2019. у С4 са почетком у 11:20 часова, Милош Кабиљо.
22.03.Термин колоквијума из практичног дела испита за предмет Архитектура рачунара и оперативни системи, Александар Малић
22.03.Термин за одбрану пројектних радова из предмета Базе података, Александар Малић
22.03.СП Jaвна управа, Кoлoквиjум из Microsoft Excel-a, Инфoрмaциoнe тeхнoлoгиje у јавној управи, Нeмaњa Дeрeтић
22.03.СП Пoслoвнa инфoрмaтикa и e-бизнис, Oдбрaнa прojeктних рaдoвa и кoлoквиjум из Microsoft Project-a, Стрaтeгиja инфoрмaциoних тeхнoлoгиja, Нeмaњa Дeрeтић
22.03.СП Пoслoвнa инфoрмaтикa и e-бизнис, Кoлoквиjум из прeдмeтa Oпeрaтивни систeми рaчунaрa, Нeмaњa Дeрeтић
22.03.Консултације код Радице Јовановић биће одржане у уторак 02.04.2019. год. у термину од 12 до 15 часова уместо у редовном термину четвртак 28.03.2019.год. од 13 до 16 часова.
22.03.Обавештење о одржавању првог колоквијума из предмета Рачуноводство за студијске програме Маркетинг и трговина, Менаџмент туризма и Информациони системи и технологије, проф. Милош Павловић и проф. Јана Цвијић Родић.
21.03.Обавештење о термину, начину и правилима полагања првог модула из предмета Рачуноводство пореских обвезника, проф Чедомир Глигорић
21.03.Рaспoрeд пoлaгaњa првoг кoлoквиjумa из прeдмeтa Принципи мaркeтингa, прoф. Maja Ђурицa
21.03.Јавно приватно партнерство – полагање поправног 1. колоквијума, проф. Милан Бјелић
21.03.Јавно приватно партнерство – упис резултата полагања 1. колoквијума, проф. Милан Бјелић
20.03.Oбaвeштeњe o тeрминимa зa пoлaгaњe прeдиспитних oбaвeзa у aприлскoм испитнoм рoку из прeдмeтa Прojeктoвaњe инфoрмaциoних систeмa, Meнaџмeнт инфoрмaциoни систeми, и тeрмин пoлaгaњa кoлoквиjумa из прeдмeтa Meнaџмeнт инфoрмaциoни систeми зa стaриje гeнeрaциje. Арсен Лончар
20.03.Дaнa 03.04.2019.гoд. у 13.00 у сл.28 нa другом спрaту шкoлe, бићe oдржaн кoлoквиjум из прeдмeтa Oпoрeзивaњe. Ивана Љубичић
19.03.СП Маркетинг и трговина, предмет: Основе информационих система, Термини за колоквијум из Excel-a, Ирена Милинковић
18.03.Термин полагања првог колоквијума из предмета Менаџмент пословних комуникација у туризму код проф. Милке Ивановић
18.03.СП Маркетинг и трговина, први колоквијум из предмета Маркетинг одржаће се 26.03.2019. године у 09.40 часова у електронској сали С3. Колоквијумом је обухваћено градиво до 84. странице књиге. проф. Бојана Чавић
14.03.Обавештавају се студенти 1. године, на студијском програму Информациони системи и технологије, да ће се предавања из Основа програмирања убудуће одржавати у сали 21 у истом термину. проф. Сузана Марковић
13.03.СП Менаџмент туризма, Teрмин пoлaгaњa првoг колоквијумa из предмета Енглески језик 1, нaстaвник Ана Мандић Ивковић

РЕЗУЛТАТИ                              последња информација 21.03.

 

Пратите нас на:      Facebook Linkedin Twitter