студије Студијски програми
основних студија
Студијски програми специјалистичких студија Студијски програм
мастер струковних студија
ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
Листа стручних назива Стари студијски програми Распоред предавања Предмети Наставно особљe Термини консултација Актуелни испитни рок Студентске радионице
и јавна предавања
Стручна пракса за студенте
и израда завршног рада
Центар за истраживање,
развој и каријерно вођење
Ценовник

OБAВEШTEЊE

Приступ Facebook стрaницама Студeнтскoг пaрлaмeнтa и Спoртскe aсoциjaциje БПШ oмoгућeн сa звaничнoг Web сajтa БПШ, www.bpa.edu.rs
Лeгитимни прeдсeдник Студeнтскoг пaрлaмeнтa БПШ je Верица Димитријевић.

Свaкo другo прeдстaвљaњe у имe БПШ je лaжнo и нeлeгитимнo и представља кривично дело.

- Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки (детаљније)
Јавне набавке у 2019. години
  31.1.2019.    Oдлукa o усвajaњу Плaнa jaвних нaбaвки зa 2019. годину (детаљније)
  31.1.2019.    План јавних набавки за 2019. годину (детаљније)
 

22.3.2019.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У отвореном поступку
ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА, ПО ПАРТИЈАМА Број ЈН-03/2019
Партија 1 - рачунари
Партија 2 - лаптопови
Партија 3 - штампачи (22.03.2019.)


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку добара
– рачунари и штампачи у отвореном поступку,
број ЈН-03/2019 (22.3.2019.)20.3.2019.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у поступку јавне набавке добара
- набавка електричнe енергијe - отворени поступак
Број: ЈН - 02/2019 (20.03.2019.)


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
-за јавну набавку добара у отвореном поступку - електричнa енергијa
БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈН-02/2019 (20.3.2019.)


Јавне набавке у 2018. години
  26.12.2017.      Oдлукa o усвajaњу Плaнa jaвних нaбaвки зa 2018.г (детаљније)
  26.12.2017.      План јавних набавки за 2018. годину (детаљније)

3.10.2018.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у поступку јавне набавке мале вредности услуга
број ЈНМВ 15/2018, по партијама
електронске и комуникационе услуге (3.10.2018.)


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈНМВ БРОЈ 15/2018,
по партијама електронске и комуникационе услуге (3.10.2018.)


Питања и одговори на захтев за додатним информацијама
или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ 15/2018
потенцијалног понуђача од 04. И 05.10.2018. године. (9.10.2018.)


ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈНМВ БРОЈ 15/2018,
по партијама електронске и комуникационе услуге (9.10.2018.)12.6.2018.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
За јавну набавку добара у отвореном поступку број ЈН 14/2018
- резервни делови, одржавање и поправка рачунарске опреме и др. (12.6.2018.)


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку добара у отвореном поступку број ЈН - 14/2018
- Резервни делови, одржавање и поправка рачунарске опреме и др. (12.6.2018.)


ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ БРОЈ ЈН 14/2018
- резервни делови, одржавање и поправка рачунарске опреме и др. (13.7.2018.)18.5.2018.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за јавну набавку у отвореном поступку
број ЈН 12/2018 – радови - адаптације (18.5.2018.)


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку у отвореном поступку
радови - адаптација
ЈН 12/2018 (18.5.2018.)


Питања и одговори на захтев за додатним информацијама
или појашњењима конкурсне документације, ЈН 12/2018
потенцијалног понуђача од 25.маја 2018. године (31.5.2018.)


ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА – ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
БРОЈ ЈН 12/2018 – РАДОВИ - АДАПТАЦИЈА (19.6.2018.)


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈН 12/2018- РАДОВИ - АДАПТАЦИЈА (13.7.2018.)16.5.2018.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
За јавну набавку мале вредности добара
ЈНМВ 13/2018 – Рачунари (16.5.2018.)


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности добара
број ЈНМВ - 13/2018 -Рачунари (16.5.2018.)


ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА
за јавну набавку добара мале вредности
број ЈНМВ 13/2018 – рачунари (31.5.2018.)


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
за јавну набавку добара мале вредности
број ЈНМВ 13/2018 – РАЧУНАРИ (31.5.2018.)23.4.2018.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
За јавну набавку мале вредности добара
ЈНМВ 11/2018 – службена одећа и обућа (23.4.2018.)


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку добара мале вредности
службена одећа и обућа ЈНМВ 11/2018 (23.4.2018.)


ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
за јавну набавку добара мале вредности
број ЈНМВ 11/2018 – Службена одећа и обућа (7.5.2018.)


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
за јавну набавку добара мале вредности
број ЈНМВ 11/2018 – Службена одећа и обућа (9.5.2018.)27.3.2018.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
За јавну набавку мале вредности добара
ЈНМВ 10/2018 – свичеви (27.3.2018.)


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку добара број
ЈНMB 10/2018 – набавка свичева (27.3.2018.)


ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
БРОЈ ЈНМВ 10/2018 – свичеви (11.4.2018.)


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
БРОЈ ЈНМВ 10/2018 – СВИЧЕВИ (13.4.2018.)19.3.2018.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
За јавну набавку мале вредности добара ЈНМВ 08/2018
– средства за чишћење, тоалет папири и убруси (19.3.2018.)


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
За јавну набавку мале вредности добара
– МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ БРОЈ ЈНМВ 08/2018
средства за чишћење, тоалет папири и убруси (19.3.2018.)


ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА БРОЈ ЈНМВ 08/2018
– МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ (30.3.2018.)


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ,
БРОЈ ЈНМВ-08/2018 - МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ
средства за чишћење, тоалет папири и убруси (11.4.2018.)17.3.2018.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
За јавну набавку мале вредности добара ЈНМВ 09/2018
– гориво за путничке аутомобиле (17.3.2018.)


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности добара ЈНМВ 09/2018
гориво за путничке аутомобиле (17.3.2018.)


ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА
ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА ЈНМВ 09/2018
– гориво за путничке аутомобиле – Дизел гориво (26.3.2018.)


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
БРОЈ ЈНМВ 09/2018
ГОРИВО ЗА ПУТНИЧКЕ АУТОМОБИЛЕ – Евро дизел (28.3.2018.)13.3.2018.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за јавну набавку добара мале вредности ЈНМВ 06/2018
- канцеларијски материјал (13.3.2018.)


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку добара мале вредности ЈНМВ 06/2018
– канцеларијски материјал по партијама (13.3.2018.)


ПИТАЊА И ОДГОВОРИ на захтев за додатним информацијама
или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ 06/2018
потенцијалног понуђача од 14.03 2018. године. (20.3.2018.)


ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА ЈНМВ 06/2018
- Партија 1. – Хартија за штампу, фотокопир папир и
остали канцеларијски материјал (22.3.2018.)


ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА ЈНМВ 06/2018
- Партија 2. Тонери (22.3.2018.)


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ ЈНМВ 06/2018
ПАРТИЈА 1. ХАРТИЈА ЗА ШТАМПУ, ФОТОКОПИР ПАПИР И ОСТАЛИ КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ (28.3.2018.)


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ ЈНМВ 06/2018 ПАРТИЈА 2. Тонери (28.3.2018.)


2.3.2018.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке добара
- набавка електричнe енергијe- отворени поступак Број: ЈН - 07/2018 (2.3.2018.)


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
-за јавну набавку добара у отвореном поступку - електричнa енергијa
БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈН-07/2018 (2.3.2018.)


ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА ПО ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈН БРОЈ 07/2018
– ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА (11.4.2018.)9.2.2018.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за јавну набавку добара у отвореном поступку,
број ЈН 03/2018 – гасно уље екстра лако евро EL (9.2.2018.)


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку добара у отвореном поступку број
ЈН 03/2018 гасно уље екстра лако евро EL (9.2.2018.)


ПИТАЊА И ОДГОВОРИ НА ЗАХТЕВ за додатним информацијама
или појашњењима конкурсне документације,
ЈН 03/2018 потенцијалног понуђача од 12.02.2018. године (21.2.2018.)


ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
по јавној набавци добара у отвореном поступку ЈН БРОЈ 03/2018
– Гасно уље екстра лако евро ЕL (13.3.2018.)30.1.2018.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У отвореном поступку
УСЛУГЕ ИНФОРМИСАЊА ЈАВНОСТИ И РЕКЛАМЕ
ПО ПАРТИЈАМА Број ЈН 05/2018 (30.1.2018.)


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
За јавну набавку услуга у отвореном постуку
ИНФОРМИСАЊА ЈАВНОСТИ И РЕКЛАМЕ ПО ПАРТИЈАМА
БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈН 05/2018 (30.1.2018.)


ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
За јавну набавку услуга у отвореном поступку
ИНФОРМИСАЊА ЈАВНОСТИ И РЕКЛАМА
ПО ПАРТИЈАМА БРОЈ ЈН 05/2018 (2.2.2018.)


ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА за јавну набавку услуга у отвореном поступку
ИНФОРМИСАЊЕ ЈАВНОСТИ И РЕКЛАМЕ
ЈН 05/2018 - Партија 1 – електронски медији (8.3.2018.)


ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА за јавну набавку услуга у отвореном поступку
ИНФОРМИСАЊЕ ЈАВНОСТИ И РЕКЛАМЕ
ЈН 05/2018 - Партија 2 – штампани медији (8.3.2018.)


ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА за јавну набавку услуга у отвореном поступку
ИНФОРМИСАЊЕ ЈАВНОСТИ И РЕКЛАМЕ
ЈН 05/2018 - 3 – Реклама путем билборда (8.3.2018.)


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у отвореном поступку јавне набавке услуга за
ЈН 05/2018 – Партија 1. – електронски медији (9.3.2018.)


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у отвореном поступку јавне набавке услуга за
ЈН 05/2018 – Партија 2. – штампани медији (9.3.2018.)


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у отвореном поступку јавне набавке услуга за
ЈН 05/2018 – Партија 3. – рекламе путем билборда (9.3.2018.)26.1.2018.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
поступку јавне набавке услуга израде идејног пројекта
и пројекта за извођење радова – адаптација, број - ЈНМВ 04/2018 (26.1.2018.)


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку услуга израде идејног пројекта
и пројекта за извођење радова – адаптација, број ЈНМВ 04/2018 (26.1.2018.)


ПИТАЊА И ОДГОВОРИ на захтев за додатним информацијама
или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ 04/2018
потенцијалних понуђача од 30.01.2018. године (30.1.2018.)16.1.2018.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У отвореном поступку набавке услуга
-Штампарске услуге по ПАРТИЈАМА број ЈН 02/2018
ПАРТИЈА 1.Штампање књига
ПАРТИЈА 2.Штампање образаца (16.1.2018.)


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ПО ПАРТИЈАМА БРОЈ ЈН 02/2018
Штампарске услуге
ПАРТИЈА 1.- Штампање књига
ПАРТИЈА 2. - Штампање образаца (16.1.2018.)


ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ПО ПАРТИЈАМА БРОЈ ЈН 02/2018
Штампарске услуге
ПАРТИЈА 1. - Штампање књига
ПАРТИЈА 2. - Штампање образаца (16.1.2018.)


ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
за јавну набавку услуга у отвореном поступку
– штампарске услуге ЈН 02/2018
– ПАРТИЈА 1. – Штампање књига (21.2.2018.)


ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
за јавну набавку услуга у отвореном поступку
– штампарске услуге ЈН 02/2018
– ПАРТИЈА 2. – Штампање образаца (21.2.2018.)15.1.2018.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку мале вредности добара
Пиће за кафе бифе Школе
БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈНМВ-01/2018 (15.1.2018.)


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредност добара
Пиће за кафе бифе Школе
БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈНМВ-01/2018 (15.1.2018.)


ПИТАЊА И ОДГОВОРИ на захтев за додатним информацијама
или појашњењима конкурсне документације,
ЈНМВ 01/2018 потенцијалних понуђача
од 18.01.2018. и 19.01.2018.године (22.1.2018.)


OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
за JHMB 01/2018 - Набавка добара
- пиће за бифе Школе (25.1.2018.)


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЗА ЈНМВ 01/2018 – НАБАВКА ДОБАРА
Пиће за кафе - бифе Школе (02.2.2018.)


Јавне набавке у 2017. години
- План јавних набавки за 2017. годину (детаљније)
- План јавних набавки за 2017. годину
Прве измене и допуне Плана јавних набавки за 2017. годину (детаљније)
- План јавних набавки за 2017. годину
Измене и допуне Плана Јавних набавки усвојене на седници Савета Школе 15.маја 2017.године (детаљније)

26.10.2017.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку услуга
број ЈНМВ 19/2017 – Електронске и комуникационе услуге
- услуге мобилне телефоније (26.10.2017.)


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку услуга
број ЈНМВ 19/2017 – електронске и комуникационе услуге
– мобилна телефонија (26.10.2017.)


ПИТАЊА И ОДГОВОРИ на захтев за додатним информацијама
или појашњењима конкурсне документације,
ЈНМВ 19/2017 потенцијалних понуђача од 30.10.2017. године (31.10.2017.)


ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку услуга
број ЈНМВ 19/2017- електронске и комуникационе услуге
- Мобилна телефонија (31.10.2017.)


OБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Јавна набавка мале вредности услуга број ЈНМВ 19/2017
– Електронске и комуникационе услуге
Мобилна телефонија (31.10.2017.)


ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА
за јавну набавку мале вредности услуга ЈНМВ 19/2017
- електронске и комуникационе услуге
- мобилна телефонија (08.11.2017.)03.09.2017.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
ДОБАРА БРОЈ ЈНМВ 18/2017
КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ (03.09.2017.)


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку добара
број ЈНMB 18/2017 – канцеларијски намештај (03.09.2017.)


ПИТАЊА И ОДГОВОРИ на захтев за додатним информацијама
или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ 18/2017
потенцијалног понуђача од 04.09.2017. и 05.09.2017. године (05.09.2017.)


ПИТАЊА И ОДГОВОРИ на захтев за додатним информацијама
или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ 18/2017
потенцијалног понуђача од 06.09.2017. године (06.09.2017.)


ПИТАЊА И ОДГОВОРИ на захтев за додатним информацијама
или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ 18/2017
потенцијалног понуђача од 05.09.2017. године (07.09.2017.)


ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСHE ДОКУМЕНТАЦИЈE
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА БРОЈ ЈНМВ - 18/2017
КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ (07.09.2017.)


ПИТАЊА И ОДГОВОРИ на захтев за додатним информацијама
или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ 18/2017
потенцијалног понуђача од 08.09.2017. године (08.09.2017.)


II ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНE ДОКУМЕНТАЦИЈE
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА БРОЈ ЈНМВ - 18/2017
КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ (08.09.2017.)


OБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Јавна набавка мале вредности број ЈНМВ 18/2017
– канцеларијски намештај (08.09.2017.)


ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА
ЈНМВ 18/2017 – канцеларијски намештај (19.09.2017.)


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ ЈНМВ 18/2017 – КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ (27.09.2017.)02.09.2017.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у отвореном поступку
ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА Број ЈН 06/2017
– Партија 2. – гасно уље екстра лако евро EL (02.09.2017.)


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА БРОЈ ЈН - 06/2017
- Партија 2.- гасно уље екстра лако евро EL (02.09.2017.)


ПИТАЊА И ОДГОВОРИ на захтев за додатним информацијама
или појашњењима конкурсне документације, (08.09.2017.)


ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСHE ДОКУМЕНТАЦИЈE
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА БРОЈ ЈН - 06/2017
- Партија 2.- гасно уље екстра лако евро EL (08.09.2017.)


ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА
– ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК БРОЈ ЈН 06/2017
– ПАРТИЈА 2. ГАСНО УЉЕ ЕКСТРА ЛАКО ЕВРО EL (04.10.2017.)


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ БРОЈ ЈН 06/2017
– ПАРТИЈА 2. ГАСНО УЉЕ ЕКСТРА ЛАКО ЕВРО EL (16.10.2017.)05.06.2017.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У отвореном поступку
ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА
адаптација и реконструкција
Број ЈН 15/2017 (05.06.2017.)


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку у отвореном поступку
радови - реконструкција и адаптација -
ЈН 15/2017 (05.06.2017.)


ПИТАЊА И ОДГОВОРИ на захтев за додатним информацијама
или појашњењима конкурсне документације, ЈН 15/2017
потенцијалног понуђача од 16.јуна 2017.године (19.06.2017.)


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
РАДОВА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈН 15/2017
- РАДОВИ, АДАПТАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА (24.07.2017.)


ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Број ЈН 15/2017 – РАДОВИ – адаптација и реконструкција (18.11.2017.)23.05.2017.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У отвореном поступку
Jавна набавка добара, по партијама Број ЈН 13/2017
Партија 1 – рачунари
Партија 2 - штампачи (23.05.2017.)


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку добара у отвореном поступку
број ЈН - 13/2017 по партијама
Партија 1. Рачунари
Партија 2. Штампачи (23.05.2017.)


ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА за јавну набавку
добара у отвореном поступку број ЈН 13/2017
– Партија 2 - штампачи (28.06.2017.)


ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА за јавну набавку
добара у отвореном поступку ЈН 13/2017
– Партија 1 – рачунари (30.06.2017.)19.05.2017.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за јавну набавку мале вредности
набавка добара за репрезентацију,
по партијама ЈНМВ 14/2017 (19.05.2017.)


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности добара ЈНМВ 14/2017
НАБАВКА ДОБАРА ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ
Партија 1 – књиге,уметничке слике, иконе и сл.
Партија 2 – календари, роковници, прибор за писање и слично, са логом (19.05.2017.)


ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈНМВ 14/2017 - ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ
Партија 1- Књиге, уметничке слике, иконе (30.05.2017.)


ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈНМВ 14/2017- ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ
Партија 2. Календари, роковници, прибор за писање и сл.са логом (1.06.2017.)


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
БРОЈ ЈНМВ 14/2017
– Партија 1. Књиге, уметничке слике, иконе (16.06.2017.)


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
БРОЈ ЈНМВ 14/2017
- Партија 2. Календари, роковници, прибор за писање и сл.са логом (16.06.2017.)21.04.2017.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
За јавну набавку мале вредности добара
JНМВ 12/2017 – службена одећа и обућа (21.04.2017.)


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности добара
службена радна одећа и обућа ЈНМВ 12/2017 (21.04.2017.)


ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
за јавну набавку мале вредности добара
ЈНМВ 12/2017 – службена радна одећа и обућа (09.05.2017.)


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
БРОЈ ЈНМВ 12/2017 – службена радна одећа и обућа (26.05.2017.)07.04.2017.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У отвореном поступку
УСЛУГЕ ИНФОРМИСАЊА ЈАВНОСТИ И РЕКЛАМЕ ПО ПАРТИЈАМА
Број ЈН 11/2017 (07.04.2017.)


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
За јавну набавку услуга у отвореном постуку
ИНФОРМИСАЊА ЈАВНОСТИ И РЕКЛАМЕ ПО ПАРТИЈАМА
ПАРТИЈА 1 - ЕЛЕКТРОНСКИ МЕДИЈИ
ПАРТИЈА 2 - ШТАМПАНИ МЕДИЈИ
ПАРТИЈА 3 - РЕКЛАМА ПУТЕМ БИЛБОРДА
БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈН-11/2017 (07.04.2017.)


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ – ИНФОРМИСАЊЕ ЈАВНОСТИ И РЕКЛАМЕ
БРОЈ ЈН 11/2017 - ПАРТИЈА 1. електронски медији (26.05.2017.)


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ – ИНФОРМИСАЊЕ ЈАВНОСТИ И РЕКЛАМЕ
БРОЈ ЈН 11/2017 - ПАРТИЈА 2. штампани медији (26.05.2017.)


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ – ИНФОРМИСАЊЕ ЈАВНОСТИ И РЕКЛАМЕ
БРОЈ ЈН 11/2017 - ПАРТИЈА 3. рекламе путем билборда (26.05.2017.)03.03.2017.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА За јавну набавку мале вредности добара
ЈНМВ 10/2017 - канцеларијски материјал
Партија 1. Хартија за штампу и фотокопир папир
Партија 2. Остали канцеларијски материјал
Партија 3. Тонери (03.03.2017.)


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности добара по партијама
КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – ЈНМВ 10/2017
ПАРТИЈА 1. ХАРТИЈА ЗА ШТАМПУ И ФОТОКОПИР ПАПИР
ПАРТИЈА 2. ОСТАЛИ КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ
ПАРТИЈА 3. ТОНЕРИ (03.03.2017.)


ПИТАЊА И ОДГОВОРИ на захтев за додатним информацијама
или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ 10/2017
потенцијалног понуђача од 06.03.2017.године (07.03.2017.)


ОДЛУКУ О ДОДОДЕЛИ УГОВОРА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА ЈНМВ 10/2017
- Партија 1. – Хартија за штампу и фотокопир папир (22.03.2017.)


ОДЛУКУ О ДОДОДЕЛИ УГОВОРА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА ЈНМВ 10/2017
- Партија 2. – остали канцеларијски материјал (22.03.2017.)


ОДЛУКУ О ДОДОДЕЛИ УГОВОРА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА ЈНМВ 10/2017
- Партија 3. – Тонери (22.03.2017.)03.03.2017.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
За јавну набавку мале вредности добара
ЈНМВ 08/2017 – гориво за путничке аутомобиле (03.03.2017.)


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности добара ЈНМВ 08/2017
( ознака у ОРН: 09134200 ) гориво за путничке аутомобиле (03.03.2017.)


ПИТАЊА И ОДГОВОРИ НА ЗАХТЕВ за додатним информацијама
или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ 08/2017
потенцијалног понуђача од 06.03.2017.године (07.03.2017.)


ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА ЈНМВ 08/2017
-гориво за аутомобиле - (07.03.2017.)


ОДЛУКУ О ДОДОДЕЛИ УГОВОРА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА
ЈНМВ 08/2017 – гориво за путничке аутомобиле (17.03.2017.)24.02.2017.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
За јавну набавку добара мале вредности ЈНМВ 09/2017
-делови, прибор и материјал за рачунаре (24.02.2017.)


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности добара
– резервни делови за рачунаре
(ОРН: делови, прибор и материјал за рачунаре 30237000)
БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈНМВ – 09/2017 (24.02.2017.)


ОДЛУКУ О ДОДОДЕЛИ УГОВОРА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА
ЈНМВ 09/2017 – резерни делови за рачунаре (17.03.2017.)20.02.2017.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ( поновљени поступак )
у поступку јавне набавке добара
- набавка електричнe енергијe - отворени поступак
Број: ЈН-04/2017 (20.02.2017.)


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
-за јавну набавку добара у отвореном поступку -
електричне енергије ( ОЗНАКА У ОРН -09130000)
-поновљени поступак-
БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈН-04/2017 (20.02.2017.)10.02.2017.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
За јавну набавку мале вредности добара
Материјал за одржавање хигијене по ПАРТИЈАМА број ЈНМВ 05/2017
ПАРТИЈА 1.Средства за чишћење
ПАРТИЈА 2. Тоалет папир и убруси (10.02.2017.)


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА –
МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ БРОЈ ЈНМВ-05/2017 ПО ПАРТИЈАМА
Партија 1. – Средства за чишћење
Партија 2. – Тоалет папири и убруси (10.02.2017.)


ПИТАЊА И ОДГОВОРИ НА захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације,
ЈНМВ 05/2017 потенцијалног понуђача од 15.02. и 17.02.2017. године (20.02.2017.)01.02.2017.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У поступку јавне набавке услуга израде идејних пројеката
и пројеката за извођење радова ЈНМВ 02/2017 - по партијама (01.02.2017.)


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку услуга израде идејних пројеката и
пројеката за извођење радова број ЈНМВ 02/2017 по партијама (01.02.2017.)


ПИТАЊА И ОДГОВОРИ на захтев за додатним информацијама
или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ 02/2017
потенцијалног понуђача од 03.02.2017.године (06.02.2017.)


ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНE ДОКУМЕНТАЦИЈE
за јавну набавку услуга израде идејних пројеката
и пројеката за извођење радова број ЈНМВ 02/2017 по партијама (06.02.2017.)


ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У поступку за набавку услуга израде идејних пројеката
и пројекта за извођење радова број ЈНМВ 02/2017 по партијама (06.02.2017.)


ПИТАЊА И ОДГОВОРИ на захтев за додатним информацијама
или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ 02/2017
потенцијалног понуђача од 09. и 10.02.2017.године (13.02.2017.)


II ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА ИЗРАДЕ ИДЕЈНИХ ПРОЈЕКАТА И
ПРОЈЕКАТА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА БРОЈ ЈНМВ 02/2017 ПО ПАРТИЈАМА (13.02.2017.)


ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У поступку за набавку услуга израде идејних пројеката
и пројекта за извођење радова број ЈНМВ 02/2017 по партијама (13.02.2017.)20.01.2017.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за јавну набавку добара мале вредности
уље за ложење нискосумпорно гориво-специјално NSG-S (мазут)
Број: ЈНМВ 06/2017 (20.01.2017.)


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку добара мале вредности
уље за ложење нискосумпорно гориво-специјално NSG-S (мазут)
БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈНМВ 06/2017 (20.01.2017.)


ПИТАЊА И ОДГОВОРИ на захтев за додатним информацијама
или појашњењима конкурсне документације за ЈНMВ 06/2017
потенцијалног понуђача заведен код наручиоца
под бројем 01-30/52 ОД 26.02.2017. ГОДИНЕ (01.02.2017.)


ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У поступку јавне набавке број ЈНМВ 06/2017
набавка добара - мазута (01.02.2017.)


ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
за јавну набавку добара мале вредности ЈНМВ 06/2017 (01.02.2017.)


ОДЛУКУ О ДОДОДЕЛИ УГОВОРА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА ЈНМВ 06/2017
Уље за ложење нискосумпорно гориво – специјално NSG ( мазут ) (10.02.2017.)18.01.2017.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У поступку јавне набавке мале вредности добара
- Набавка електричнe енергијe
Број: ЈН-04/2017 (18.01.2017.)


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
- за јавну набавку добара у отвореном поступку
- електричне енергије
Број јавне набавке ЈН-04/2017 (18.01.2017.)


OБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У отвореном поступку број ЈН 04/2017 (10.02.2017.)13.01.2017.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за јавну набавку мале вредности добара
Пиће за кафе бифе Школе, broj ЈНМВ 01/2017 (13.01.2017.)


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности добара
Пиће за кафе бифе Школе
Број јавне набавке ЈНМВ-01/2017 (13.01.2017.)


ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЈНМВ 01/2017
Пиће за кафе бифе Школе
Храна, пиће и сродни производи (20.01.2017.)


ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У поступку јавне набавке мале вредности добара, број ЈНМВ 01/2017
храна,пиће,дуван и сродни производи
Пиће за кафе бифе Школе (20.01.2017.)


ОДЛУКA О ДОДОДЕЛИ УГОВОРА
за јавну набавку мале вредности добара ЈНМВ 01/2017
Храна,пиће и сродни производи – пиће за кафе – бифе Школе (01.02.2017.)


Јавне набавке у 2016. години

15.12.2016.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У отвореном поступку услуга -
Штампарске услуге по ПАРТИЈАМА број ЈН 16/2016
ПАРТИЈА 1.Штампање књига
ПАРТИЈА 2.Штампање образаца (15.12.2016.)


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку услуга у отвореном поступку
по партијама број ЈН 16/2016
Штампарске услуге
ПАРТИЈА 1. - Штампање књига
ПАРТИЈА 2. - Штампање образаца (15.12.2016.)


ПИТАЊА И ОДГОВОРИ на захтев за додатним информацијама
или појашњењима конкурсне документације, ЈН-16/2016
потенцијалног понуђача од 09.01.2017. године (13.01.2017.)


ПИТАЊА И ОДГОВОРИ на захтев за додатним информацијама
или појашњењима конкурсне документације, ЈН-16/2016
потенцијалног понуђача од 09.01.2017. године (13.01.2017.)


ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНE ДОКУМЕНТАЦИЈE
за јавну набавку услуга у отвореном поступку,
по партијама, БРОЈ ЈН 16/2016
Штампарске услуге
Партија 1. – штампање књига
Партија 2. – штампање образаца (13.01.2017.)


II ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНE ДОКУМЕНТАЦИЈE
за јавну набавку услуга у отвореном поступку,
по партијама, БРОЈ ЈН 16/2016
Штампарске услуге
Партија 1. – штампање књига
Партија 2. – штампање образаца (20.01.2017.)


ПИТАЊА И ОДГОВОРИ на захтев за додатним информацијама
или појашњењима конкурсне документације, ЈН-16/2016
потенцијалног понуђача од 19.01.2017. године (20.01.2017.)


ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У поступку јавне набавке услуга у отвореном поступку,
по партијама, број ЈН 16/2016 - штампарске услуге (20.01.2017.)05.10.2016.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке
мале вредности добара број ЈНМВ 14/2016
– НАБАВКА рачунара и штампача
- за ПАРТИЈУ 1: Набавка рачунара (05.10.2016.)


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности
- Јавна набавка добара - Набавка рачунара и штампача
ПАРТИЈА 1. Набавка рачунара
Број јавне набавке ЈНМВ-14/2016 (05.10.2016.)


ОДЛУКA О ДОДОДЕЛИ УГОВОРА
за јавну набавку мале вредности
Набавка рачунара и штампача по партијама ЈНМВ-14/2016
ПАРТИЈА 1 – Набавка рачунара (20.10.2016.)


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у поступку јавне набавке добара ЈНМВ-14/2016
НАБАВКА РАЧУНАРА (19.12.2016.)28.09.2016.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке
мале вредности услуга број ЈНМВ-15/2016
- Електронске и комуникационе услуге по партијама - за
ПАРТИЈА 1.- Услуге фиксне телефоније
ПАРТИЈА 2.- Услуге кабловске телевизије
ПАРТИЈА 4.- Услуге интернет комуникације (28.09.2016.)


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности
- Jавна набавка услуга – Електронске и комуникационе услуге
ПАРТИЈА 1.- Услуге фиксне телефоније
ПАРТИЈА 2.- Услуге кабловске телевизије
ПАРТИЈА 4.- Услуге интернет комуникације
Број јавне набавке ЈНМВ-15/2016 (28.09.2016.)


ПИТАЊА И ОДГОВОРИ на захтев за додатним информацијама или
појашњењима конкурсне документације потенцијалним понуђачима у
отвореном поступку ЈНМВ 15/2016 (03.10.2016.)


ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
за јавну набавку мале вредности
- Jавна набавка услуга – Електронске и комуникационе услуге
ПАРТИЈА 1.- Услуге фиксне телефоније
ПАРТИЈА 2.- Услуге кабловске телевизије
ПАРТИЈА 4.- Услуге интернет комуникације
Број јавне набавке ЈНМВ-15/2016 (03.10.2016.)


OБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
ЗА ЈНMB 15/2016 - ЕЛЕКТРОНСКЕ И КОМУНИКАЦИОНЕ УСЛУГЕ
ПАРТИЈА 1.- Услуге фиксне телефоније
ПАРТИЈА 2.- Услуге кабловске телевизије
ПАРТИЈА 4 -Услуге интернет комуникације (03.10.2016.)


ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА
за јавну набавку мале вредности
Електронских и комуникационих услуга ЈНМВ–15/2016
ПАРТИЈА 1 - Услуге фиксне телефоније (18.10.2016.)


ОДЛУКA ДА СЕ НЕ ДОДЕЛИ УГОВОР
за јавну набавку мале вредности
Електронских и комуникационих услуга ЈНМВ–15/2016
ПАРТИЈА 2. – Услуге кабловске телевизије (18.10.2016.)


ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА
за јавну набавку мале вредности
Електронских и комуникационих услуга ЈНМВ–15/2016
ПАРТИЈА 4 - Услуге интернет комуникације (18.10.2016.)14.09.2016.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке
мале вредности услуга број ЈНМВ-15/2016
- Електронске и комуникационе услуге по партијама
ПАРТИЈА 3 - Услуге мобилне телефоније (14.09.2016.)


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности
- Jавна набавка услуга – Електронске и комуникационе услуге
ПАРТИЈА 3 - Услуге мобилне телефоније
Број јавне набавке ЈНМВ-15/2016 (14.09.2016.)


ПИТАЊА И ОДГОВОРИ на захтев за додатним информацијама или
појашњењима Конкурсне документације за ЈНМВ-15/2016
потенцијалног понуђача заведен код наручиоца
под бројем 01-30/327 од 16.09.2016 (19.09.2016.)


ИЗМЕНА И ДОПУНА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности
- Jавна набавка услуга – Електронске и комуникационе услуге
ПАРТИЈА 3 - Услуге мобилне телефоније
Број јавне набавке ЈНМВ-15/2016 (19.09.2016.)


ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈНМВ-15/2016
Електронске и комуникационе услуге
ПАРТИЈА 3 - Услуге мобилне телефоније (19.09.2016.)


ПИТАЊА И ОДГОВОРИ на захтев за додатним информацијама или
појашњењима конкурсне документације за ЈНМВ-15/2016
потенцијалног понуђача заведен код наручиоца
под бројем 01-30/331 од 16.09.2016. годинее (20.09.2016.)


ПИТАЊА И ОДГОВОРИ на захтев за додатним информацијама или
појашњењима конкурсне документације за ЈНМВ-15/2016
потенцијалног понуђача заведен код наручиоца
под бројем 01-30/333 од 20.09.2016. годинее (21.09.2016.)


ОДЛУКA О ДОДОДЕЛИ УГОВОРА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Електронских и комуникационих услуга ЈНМВ –15/2016
ПАРТИЈА 3 - Услуге мобилне телефоније (30.09.2016.)

   

22.06.2016.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке
мале вредности добара број ЈН 14/2016
– Набавка рачунара и штампача за партију 2 набавка штампача (22.06.2016.)


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности добара
Набавка рачунара и штампача ЈН–14/2016
ПАРТИЈА 2 . Набавка добара - штампача (22.06.2016.)


ПИТАЊА И ОДГОВОРИ на захтев за додатним информацијама или
појашњењима конкурсне документације за ЈН-14/2016
потенцијалног понуђача заведен код наручиоца
под бројем 01-30/280 од 23.06.2016. године (24.06.2016.)


ПИТАЊА И ОДГОВОРИ на захтев за додатним информацијама или
појашњењима конкурсне документације за ЈН-14/2016
потенцијалног понуђача заведен код наручиоца
под бројем 01-30/282 од 24.06.2016. године (24.06.2016.)


ОДЛУКA О ДОДОДЕЛИ УГОВОРА
за јавну набавку мале вредности добара
по партијама, рачунара и штампача, број ЈН 14/2016
ПАРТИЈА 2 Набавка штампача (07.07.2016.)


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
за јавну набавку мале вредности
набавка рачунара и штампача ЈН 14/2016
ПАРТИЈА 2 Набавка штампача (11.07.2016.)
   

17.06.2016.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности услуга
број ЈН 13/2016 – Услуге превентивног одржавања опреме (17.06.2016.)


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности
- Јавна набавка услуга – Услуге превентивног одржавања опреме (17.06.2016.)


ОДЛУКА О ДОДОДЕЛИ УГОВОРА за јавну набавку мале вредности услуга број 13/2016
– Услуге превентивног одржавања опреме
ПАРТИЈА 1. - Услуге одржавања система за неприкодно напајање (01.07.2016.)


ОДЛУКА О ДОДОДЕЛИ УГОВОРА за јавну набавку мале вредности услуга број 13/2016
– Услуге превентивног одржавања опреме
ПАРТИЈА 2. - Услуге одржавања фотокопирне опреме (01.07.2016.)


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
За јавну набавку мале вредности услуга број 13/2016
– Услуге превентивног одржавања опреме
ПАРТИЈА 1. - Услуге одржавања система за неприкодно напајање (06.07.2016.)


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
За јавну набавку мале вредности услуга број 13/2016
– Услуге превентивног одржавања опреме
ПАРТИЈА 2. - Услуге одржавања фотокопирне опреме (06.07.2016.)
   

18.05.2016.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У поступку јавне набавке мале вредности добара
- Службена радна одећа и обућа, Број: ЈНМВ-12/2016 (18.05.2016.)


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности добара – службена радна одећа и обућа, Број: ЈНМВ-12/2016 (18.05.2016.)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА за ЈНМВ 12/2016 - Набавка добара
Набавка службене одеће и обуће (03.06.2016.)


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ у поступку
јавне набавке мале вредности за ЈНМВ 12/2016 - Набавка добара
Службена одећа и обућа (03.06.2016.)
   

13.05.2016.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У отвореном поступку јавне набавке добара
– Набавка противпожарне опреме са уградњом број ЈН 11/2016 (13.05.2016.)


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку добара у отвореном поступку број ЈН 11/2016
Набавка противпожарне опреме са уградњом (13.05.2016.)


ПИТАЊА И ОДГОВОРИ на захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за ЈН-11/2016 потенцијалног понуђача заведен код наручиоца под бројем 01-30/229 ОД 25.05.2016. године (26.05.2016.)

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ на захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за ЈН-11/2016 потенцијалног понуђача заведен код наручиоца под бројем 01-30/230 ОД 25.05.2016. године (26.05.2016.)

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
за јавну набавку добара у отвореном поступку број ЈН 11/2016
Набавка противпожарне опреме са уградњом (27.05.2016.)


ПИТАЊА И ОДГОВОРИ на захтев за додатним информацијама или појашњењима
конкурсне документације за ЈН -11/2016 потенцијалног понуђача заведен
код наручиоца под бројем 01-30/236 ОД 01.06.2016. године (02.06.2016.)


ПИТАЊА И ОДГОВОРИ на захтев за додатним информацијама или појашњењима
конкурсне документације за ЈН-11/2016 потенцијалног понуђача заведен
код наручиоца под бројем 01-30/236 од 01.06.2016. године (03.06.2016.)


ПИТАЊА И ОДГОВОРИ на захтев за додатним информацијама или појашњењима
конкурсне документације за ЈН-11/2016 потенцијалног понуђача заведен
код наручиоца под бројем 01-30/244 од 06.06.2016. године (07.06.2016.)


ПИТАЊА И ОДГОВОРИ на захтев за додатним информацијама или појашњењима
конкурсне документације за ЈН-11/2016 потенцијалног понуђача заведен
код наручиоца под бројем 01-30/245 од 07.06.2016. године (07.06.2016.)


ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
за јавну набавку добара у отвореном поступку број ЈН 11/2016
Набавка противпожарне опреме са уградњом (07.06.2016.)


ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У поступку јавне набавке добара у отвореном поступку -
Набавка противпожарне опреме са уградњом Број: ЈНМВ - 11/6 (07.06.2016.)


ПИТАЊА И ОДГОВОРИ на захтев за додатним информацијама или појашњењима
конкурсне документације за ЈН-11/2016 потенцијалног понуђача заведен
код наручиоца под бројем 01-30/256 од 10.06.2016. године (10.06.2016.)


ПИТАЊА И ОДГОВОРИ на захтев за додатним информацијама или појашњењима
конкурсне документације за ЈН-11/2016 потенцијалног понуђача заведен
код наручиоца под бројем 01-30/254 од 10. 06.2016. године (10.06.2016.)


ПИТАЊА И ОДГОВОРИ на захтев за додатним информацијама или појашњењима
конкурсне документације за ЈН -11/2016 потенцијалног понуђача заведен
код наручиоца под бројем 01-30/262 од 13.06.2016. године (13.06.2016.)


ОДЛУКA О ДОДОДЕЛИ УГОВОРА за ЈН 11/2016 у отвореном поступку
– Набавка добара - противпожарне опреме са уградњом (22.06.2016.)


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ у
отвореном поступку јавне набавке за ЈН 11/2016
– Набавка добара - Противпожарна опрема са уградњом (28.06.2016.)
   

22.04.2016.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У поступку јавне набавке мале вредности добара
- НАБАВКА НАМЕШТАЈА број ЈНМВ 10/2016 (22.04.2016.)


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - за јавну набавку мале вредности добара
- Набавка намештаја ЈНМВ – 10/2016 (22.04.2016.)


Питања и одговори на захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ - 10/2016 потенцијалног понуђача од 26.04.2016. године (27.04.2016.)

Питања и одговори на захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ - 10/2016 потенцијалног понуђача од 27.04.2016. године (28.04.2016.)

Питања и одговори на захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ - 10/2016 потенцијалног понуђача од 27.04.2016. године (28.04.2016.)

Питања и одговори на захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ - 10/2016 потенцијалног понуђача од 27.04.2016. године (28.04.2016.)

Питања и одговори на захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ - 10/2016 потенцијалног понуђача од 28.04.2016. године (28.04.2016.)

Питања и одговори на захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ - 10/2016 потенцијалног понуђача од 28.04.2016. године (28.04.2016.)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - за ЈНМВ – 10/2016 - Набавка добара
- Набавка намештаја (09.05.2016.)


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ПОСТУПКУ јавне набавке
мале вредности за ЈНМВ 10/2016 – Набавка добара
- Набавка намештаја (19.05.2016.)
   

22.04.2016.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У поступку јавне набавке мале вредности радова -
ЧИШЋЕЊЕ ФАСАДЕ, СТУБОВА, ФАРБАЊЕ, ПОСТАВЉАЊЕ НОВЕ РАСВЕТЕ И ЗАМЕНА
ОШТЕЋЕНИХ ПОДНИХ ПОЛОЧИЦА ИСПРЕД ГЛАВНОГ УЛАЗА У ШКОЛУ број ЈНМВ 09/2016 (22.04.2016.)


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - за јавну набавку мале вредности радова ЈНМВ 09/2016
Чишћење фасаде и стубова, фарбање,постављање нове расвете и замена оштећених подних
плочица испред главног улаза у Школу (22.04.2016.)


ОДЛУКА О ДОДЕЛУ УГОВОРА ЗА ЈНМВ 09/2016 - Набавка радова
Чишћење фасаде и стубова, фарбање, постављање нове расвете и замена оштећених подних
плочица испред главног улаза у Школу (05.05.2016.)


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ у поступку јавне набавке
мале вредности за ЈНМВ 09/2016 – Набавка радова
Чишћење фасаде и стубова, фарбање,постављање нове расвете и
замена оштећених подних плочица испред главног улаза у школу (19.05.2016.)
   

08.04.2016.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У отвореном поступку услуга -
Услуге информисања јавности и рекламе по партијама број ЈН 08/2016 (08.04.2016.)


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - Јавна набавка услуга у отвореном постуку -
Услуге информисања јавности и рекламе по партијама
Број јавне набавке ЈН 08/2016 (08.04.2016.)


ОДЛУКА О ДОДЕЛУ УГОВОРА ЗА ЈН 08/2016 - Набавка услуга
Услуге информисања јавности и рекламе по партијама
За Партија 1. Електронски медији (11.05.2016.)


ОДЛУКА О ДОДЕЛУ УГОВОРА ЗА ЈН 08/2016 - Набавка услуга
Услуге информисања јавности и рекламе по партијама
За Партија 2. Штампани медији (11.05.2016.)


ОДЛУКА О ДОДЕЛУ УГОВОРА ЗА ЈН 08/2016 - Набавка услуга
Услуге информисања јавности и рекламе по партијама
За Партија 3. Израда и штампање јубиларне монографије школе (11.05.2016.)


ОДЛУКА О ДОДЕЛУ УГОВОРА ЗА ЈН 08/2016 - Набавка услуга
Услуге информисања јавности и рекламе по партијама
За Партија 4. Реклама путем билборда (11.05.2016.)


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
јавну набавка услуга у отвореном постуку - JN 08/2016
Услуге информисања јавности и рекламе по партијама
Партија 2 - штампани медији (19.05.2016.)


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
јавну набавка услуга у отвореном постуку - JN 08/2016
Услуге информисања јавности и рекламе по партијама
Партија 3. израда и штампање јубиларне монографије Школе (19.05.2016.)


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
за јавну набавку услуга у отвореном постуку - JN 08/2016
Услуге информисања јавности и рекламе по партијама
Партија 1. Електронски медији (23.05.2016.)


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
за јавну набавку услуга у отвореном постуку - JN 08/2016
Услуге информисања јавности и рекламе по партијама
Партија 4. реклама путем билборда (25.05.2016.)
   

28.03.2016.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У отвореном поступку радова -
РЕКОНСРТУКЦИЈА И АДАПТАЦИЈА ДЕЛА ПОСЛОВНЕ ЗГРАДЕ ШКОЛЕ по партијама
ЗА ПАРТИЈУ 3. РЕКОНСТРУКЦИЈА ЗБОРНИЦЕ ШКОЛЕ, број ЈН 07/2016 (28.03.2016.)


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку радова у отвореном поступку број ЈН 07/2016
Реконструкција и адаптација дела пословне зграде Школе по партијама
Партија 3. Адаптација и реконструкција зборнице Школе (28.03.2016.)


Питања и одговори на захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН -07/2016 потенцијалног понуђача од 08.04.2016. године (11.04.2016.)

Питања и одговори на захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН-07/2016 потенцијалног понуђача од 14.04.2016. године. (15.04.2016.)

Питања и одговори на захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН-07/2016 потенцијалног понуђача од ОД 22.04.2016. године. (22.04.2016.)

ОДЛУКА О ДОДЕЛУ УГОВОРА ЗА ЈН 07/2016 - Набавка радова
Реконструкција и адаптација дела пословне зграде Школе по партијама
За Партија 3. адаптација и реконструкција зборнице Школе (05.05.2016.)


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
за јавну набавку радова у отвореном поступку број ЈН 07/2016
Реконструкција и адаптација дела пословне зграде Школе по партијама
Партија 3. адаптација и реконструкција зборнице Школе (19.05.2016.)
   

09.03.2016.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У поступку јавне набавке мале вредности добара - Гориво за путничке аутомобиле Број: ЈНМВ - 06/2016 (09.03.2016.)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности добара – гориво за путничке аутомобиле ЈНМВ – 06/2016 (09.03.2016.)

Питања и одговори на захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ-06/2016 потенцијалног понуђача од 14.03.2016. године, заведеног код наручиоца под бројем 01-30/104 од 15.03.2016. године (15.03.2016.)

OБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈНMB-06/2016 (15.03.2016.)

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ за јавну набавку мале вредности добара - гориво за путничке аутомобиле, број јавне набавке ЈНМВ-06/2016 (15.03.2016.)

ОДЛУКА о додели уговора за ЈНМВ – 06/2016 - Набавка добара
Набавка горивa за путничке аутомобиле (23.03.2016.)


ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности
за ЈНМВ 06/2016 – Набавка добара - Набавка горива за путничке аутомобиле (31.03.2016.)
   

26.02.2016.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У поступку јавне набавке мале вредности добара – Канцеларијски материјал по партијама Број: ЈНМВ - 05/2016 (26.02.2016.)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности  добара - Канцеларијски материјал по партијама ЈНМВ – 05/2016 (26.02.2016.)

Питања и одговори на захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМБ -05/2016 потенцијалног понуђача од 02.03.2016. године (03.03.2016.)

ОДЛУКА о додели уговора за ЈНМВ – 05/2016 - Набавка добара
Набавка канцеларијског материјала - Партија 1. хартија за штампу и фотокопир папир (10.03.2016.)


ОДЛУКА о додели уговора за ЈНМВ – 05/2016 - Набавка добара
Набавка канцеларијског материјала - Партија 2. остали канцеларијски материјал (10.03.2016.)


ОДЛУКА о додели уговора за ЈНМВ – 05/2016 - Набавка добара
Набавка канцеларијског материјала - Партија 3. тонери (10.03.2016.)


ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности
за ЈНМВ 05/2016 – Набавка добара - Набавка канцеларијског материјала,
Партија 1. хартија за штампу и фотокопир папир (21.03.2016.)


ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности
за ЈНМВ 05/2016 – Набавка добара - Набавка канцеларијског материјала,
Партија 2. остали канцеларијски материјал (21.03.2016.)


ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности
за ЈНМВ 05/2016 – Набавка добара - Набавка канцеларијског материјала,
Партија 3. тонери (21.03.2016.)
   

03.02.2016.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У поступку јавне набавке мале вредности добара - Набавка електричнe енергијe Број: ЈНМВ - 04/2016 (03.02.2016.)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности добара – Набавка електричнe енергијe ЈНМВ – 04/2016 (03.02.2016.)

Питања и одговори на захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ - 04/2016 потенцијалног понуђача од 05.02.2016. године (08.02.2016.)

ОДЛУКА о додели уговора за ЈНМВ – 04/2016 - Набавка добара
Набавка електричне енергије (18.02.2016.)


ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности
за ЈНМВ 04/2016 – набавка добара - набавка електричне енергије (26.02.2016.)
   

02.02.2016.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У поступку јавне набавке мале вредности добара – Материјал за одржавање хигијене по партијама Број: ЈНМВ - 03/2016 (02.02.2016.)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности добара - Материјал за одржавање хигијене ЈНМВ – 03/2016 по партијама (02.02.2016.)

ОДЛУКА о додели уговора за ЈНМВ – 03/2016 - Набавка добара
Набавка материјала за одржавање хигијене - Партија 1. Средства за чишћење (18.02.2016.)


ОДЛУКА о додели уговора за ЈНМВ – 03/2016 - Набавка добара
Набавка материјала за одржавање хигијене - Партија 2. Тоалет папир и убруси (18.02.2016.)


ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности
за ЈНМВ 03/2016 – набавка добара материјал за одржавање хигијене - Партија 1. Средства за чишћење (26.02.2016.)


ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности
за ЈНМВ 03/2016 – набавка добара материјал за одржавање хигијене - Партија 2. Тоалет папир и убруси (26.02.2016.)
   

29.01.2016.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У поступку јавне набавке мале вредности добара - Набавка пића за бифе школе Број: ЈНМВ - 02/2016 (29.01.2016.)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности добара – пића за бифе Школе, БРОЈ ЈНМВ-02/2016 (29.01.2016.)

ОДЛУКА о додели уговора за ЈНМВ-02/2016 - Набавка добара - Набавка пића за бифе Школе (10.02.2016.)
   

27.01.2016.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У поступку јавне набавке мале вредности добара - Гориво за путничке аутомобиле, Број ЈНМВ - 01/2016 (27.01.2016.)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности добара – гориво за путничке аутомобиле, БРОЈ ЈНМВ-01/2016(27.01.2016.)

ОДЛУКА о обустави поступка јавне набавке мале вредности за ЈНМВ-01/2016 набавка добара – Гориво за путничке аутомобиле (09.02.2016.)

ОБАВЕШТЕЊЕ о обустави поступка јавне набавке мале вредности за ЈНМВ-01/2016 – Набавка горива за путничке аутомобиле (17.02.2016.)
 
Jавне набавке у 2015. години (детаљније)    
Jавне набавке у 2014. години (детаљније)    
 
Пратите нас на:      Facebook Linkedin Twitter