студије Студијски програми
основних студија
Студијски програми специјалистичких студија Студијски програм
мастер струковних студија
ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
Листа стручних назива Стари студијски програми Распоред предавања Предмети Наставно особљe Термини консултација Актуелни испитни рок Студентске радионице
и јавна предавања
Стручна пракса за студенте
и израда завршног рада
Центар за истраживање,
развој и каријерно вођење
Ценовник

OБAВEШTEЊE

Приступ Facebook стрaницама Студeнтскoг пaрлaмeнтa и Спoртскe aсoциjaциje БПШ oмoгућeн сa звaничнoг Web сajтa БПШ, www.bpa.edu.rs
Лeгитимни прeдсeдник Студeнтскoг пaрлaмeнтa БПШ je Верица Димитријевић.

Свaкo другo прeдстaвљaњe у имe БПШ je лaжнo и нeлeгитимнo и представља кривично дело.

Посл. информатика и е-бизнис

Базе података
Веб дизајн и мултимедијални системи
Е-бизнис и интернет маркетинг
Е-бизнис у банкарству
Економија
Електронско пословање
Енглески 1
Енглески 2
Интернет програмирање
Интернет/интранет мреже
Информационе технологије у бизнису / Основе пословне информатике
Маркетинг
Математика
Менаџмент
Менаџмент информациони системи
Менаџмент информациони системи у јавној управи
Објектно програмирање
Оперативни системи рачунара
Основе програмирања
Пословна економика
Привредно право
Пројектовање информационих система
Рачуноводство
Социологија у бизнису
Средства за обраду и пренос података
Статистика
Стратегија информационих технологија

Порези и царине

Економија
Економија европске уније
Енглески 1
Енглески 2
Информационе технологије у бизнису / Основе пословне информатике
Јавне финансије
Кривично право
Маркетинг
Математика
Менаџмент
Менаџмент информациони системи у јавној управи
Опорезивање
Познавање робе
Порески поступак
Порески систем
Пореско књиговодство и евиденција
Пословна економика
Привредно право
Рачуноводство
Рачуноводство пореских обвезника
Социологија у бизнису
Статистика
Управно право
Царинско пословање

Финансије, рачуноводство и банкарство

Анализа пословања
Банкарство
Е-бизнис у банкарству
Економија
Економске интеграције
Енглески 1
Енглески 2
Информационе технологије у бизнису / Основе пословне информатике
Контрола и ревизија
Маркетинг
Математика
Менаџмент
Монетарне и јавне финансије
Осигурање
Пословна економика
Пословне финансије
Привредно право
Рачуноводство
Социологија у бизнису
Статистика
Увод у пословну информатику
Управљачко рачуноводство
Финансијска тржишта
Финансијско рачуноводство

Менаџмент

Економија
Економске интеграције
Електронско пословање
Енглески 1
Енглески 2
Информационе технологије у бизнису / Основе пословне информатике
Логистика
Маркетинг
Математика
Менаџмент
Менаџмент иновација
Менаџмент квалитета
Менаџмент малих и средњих предузећа
Менаџмент непрофитних организација
Менаџмент породичног бизниса
Менаџмент туризма и угоститељства
Менаџмент у саобраћају
Пословна економика
Предузетништво
Привредно право
Рачуноводство
Социологија у бизнису
Статистика

Маркетинг и трговина

Е-бизнис и интернет маркетинг
Економија
Енглески 1
Енглески 2
Информационе технологије у бизнису / Основе пословне информатике
Малопродаја
Маркетинг
Маркетинг истраживања
Маркетинг комуницирање
Маркетинг у трговини
Маркетинг услуга
Математика
Међународни маркетинг
Менаџмент
Основе информационих система
Понашање потрошача
Пословна економика
Продаја
Промоција
Рачуноводство
Социологија у бизнису
Спољно трговинско пословање
Статистика
Трговинско право

Спец. Менаџмент рачуноводства, контрола и ревизија

Берзанско пословање
Контрола и ревизија
Корпоративне финансије
Међународни стандарди финансијског извештавања
Менаџерско рачуноводство
Пословне комуникације
Финансијска анализа и интерна ревизија

Спец. Стратегијски финансијски менаџмент

Банкарски менаџмент
Вредновање компанија
Међународне финансије
Пословне комуникације
Стратегијски финансијски менаџмент
Управљање финансијским ризиком
Финансијска тржишта и институције

Спец. Менаџмент пословних процеса

Вредновање компанија
Интегрисани менаџмент системи
Менаџмент људских ресурса
Организационо понашање
Пословне комуникације
Пословно одлучивање
Реинжењеринг пословних процеса

Менаџмент туризма

Економија
Економика туризма
Електронско пословање у туризму
Енглески 1
Енглески 2
Енглески језик 3
Информационе технологије у туризму
Маркетинг у туризму
Математика
Менаџмент квалитета туристичких услуга
Менаџмент људских ресурса у туризму
Менаџмент туристичких агенција
Менаџмент туристичких дестинација
Немачки језик у туризму
Основе менаџмента
Основе туризма
Пословно комуницирање у туризму
Пословно право у туризму
Рачуноводство
Социологија у туризму
Статистика у туризму
Хотелски менаџмент

Јавна управа

Административно и канцеларијско пословање
Енглески 1
Енглески 2
Е-управа
Информационе технологије у јавној управи
Јавне набавке
Јавне службе
Јавно-приватно партнерство
Кривично право
Локална самоуправа
Менаџмент у јавној управи
Немачки језик 1
Немачки језик 2
Основи економије
Основи права
Правно нормирање
Привредно право
Службеничко право
Социологија и правна етика
Статистика
Управно право
Устав и људска права
Финансирање јавне управе

Информациони системи и технологије

Алгоритми и структуре података
Архитектура рачунара и оперативни системи
Базе података
Веб дизајн
Веб програмирање
Графички дизајн
Економија
Електронско пословање
Енглески 1
Енглески 2
Е-управа
Заштита информационих система
Интернет интелигентних уређаја
Интернет маркетинг
Интернет програмирање
Интернет сервиси
Интернет технологије
Маркетинг
Математика
Менаџмент
Менаџмент информациони системи
Објектно програмирање
Операциона истраживања
Основе програмирања
Пословна економика
Право привредних друштава
Пројектовање информационих система
Рачунарске мреже
Рачуноводство
Системи пословне интелигенције
Социологија у бизнису
Статистика
Увoд у инфoрмaциoнe систeмe и тeхнoлoгиje
Управљање пословним процесима
Управљање софтверским пројектима

Спец. Рачуноводство, контрола и ревизија

Берзанско пословање
Вредновање компанија
Економска анализа привредних субјеката
Корпоративне финансије
Међународни стандарди финансијског извештавања
Менаџерско рачуноводство
Пословне комуникације
Ревизорско финансијксо извештавање
Управљање пословним перформансама
Финансијска анализа и интерна ревизија

Спец. Јавна управа, порески и царински системи

Канцеларијско пословање
Откривање повреда цариснких прописа
Пореске основице и царинске тарифе
Пословне комуникације
Радно право
Спољнотрговински и девизни систем
Управно процесно право
Уставно право
Фискални менаџмент
Царински поступак и процедуре

Мастер струковне студије Пословна економија

Банкарски менаџмент
Берзанско пословање
Вредновање компанија
Економска анализа привредних субјеката
Интегрисане маркетиншке комуникације
Интегрисани менаџмент системи
Менаџерско рачуноводство
Менаџмент људских ресурса
Методологија истраживачког рада
Организационо понашање
Пословне комуникације
Пословни маркетинг
Пословно одлучивање
Примењена маркетинг истраживања
Радно право
Ревизорско финансијско извештавање
Реинжењеринг пословних процеса
Стратегијски маркетинг
Управљање инвестицијама
Управљање пословним перформансама
Финансијска анализа и интерна ревизија
Финансијски менаџмент
Финансијско право
Пратите нас на:      Facebook Linkedin Twitter