студије Студијски програми
основних студија
Студијски програми специјалистичких студија Студијски програм
мастер струковних студија
ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
Листа стручних назива Стари студијски програми Распоред предавања Предмети Наставно особљe Термини консултација Актуелни испитни рок Студентске радионице
и јавна предавања
Стручна пракса за студенте
и израда завршног рада
Центар за истраживање,
развој и каријерно вођење
Ценовник

OБAВEШTEЊE

Приступ Facebook стрaницама Студeнтскoг пaрлaмeнтa и Спoртскe aсoциjaциje БПШ oмoгућeн сa звaничнoг Web сajтa БПШ, www.bpa.edu.rs
Лeгитимни прeдсeдник Студeнтскoг пaрлaмeнтa БПШ je Верица Димитријевић.

Свaкo другo прeдстaвљaњe у имe БПШ je лaжнo и нeлeгитимнo и представља кривично дело.

Наставник Каб Спр предмет
Антић др Зорана 240 II Менаџмент квалитета
Менаџмент квалитета туристичких услуга
Интегрисани менаџмент системи
Анџић др Слободан 310 III Пословна економика
Анализа пословања
Међународни стандарди финансијског извештавања
Аритоновић др Горан 211 II Објектно програмирање
Интернет програмирање
Белошевић Сања 203 II Банкарство
Финансијски менаџмент
Бјелић др Милан 233 II+ Привредно право, Управно право,
Aдминистративно и канцеларијско пословање
Јавно-приватно партнерство, Локална самоуправа, Управно процесно право
Богетић др Срђан 240 II+ Менаџмент у саобраћају
Хотелски менаџмент
Интегрисани менаџмент системи
Борота-Тишма др Анкица 214 II Малопродаја
Маркетинг у трговини
Бранковић Милица 334 III Основе менаџмента
Бубања Ива 237 II Социологија у бизнису
Социологија у туризму
Пословно комуницирање у туризму
Социологија и правна етика
Булатовић др Иван 325 III Опорезивање
Порески поступак
Булатовић Петар 202 II Локална самоуправа
Васић др Никола 334 III  Пословне финасије
Корпоративне финансије  
Видас-Бубања др Маријана 238 II+ Електронско пословање
Е-бизнис и Интернет маркетинг
Међународне финансије
Вранић др Ивана 239 II+ Шпански језик
Врцељ др Весна 234 II+ Математика
Статистика
Статистика у туризму
Вујанић др Ивана 310 III Менаџмент
Предузетништво
Вујановић Никола 203 II Менаџмент
Менаџмент иновација
Вујичић др Софија 305а III Основи права
Устав и људска права
Вукмировић др Александра 334 III Електронско пословање
Е-управа
Вукмировић др Јованка 328 III Маркетинг
Маркетинг истраживања
Међународни маркетинг
Вукоичић др Даниела 309 III Менаџмент туристичких агенција
Менаџмент туристичких дестинација
Вулетић Ђурић др Јулијана 216 II Немачки језик 2
Немачки језик у туризму
Вукчевић Вања 210 II Енглески 2
Вучичевић др Марко 215 II Менаџмент
Менаџмент иновација
Глигорић др Чедомир 211 II Рачуноводство пореских обвезника, Контрола и ревизија, Управљачко рачуноводство, Вредновање компанија, Менаџерско рачуноводство, Финансијска анализа и интерна ревизија, Ревизорско финансијско извештавање
Грдинић Владимир 137 I Рачуноводство пореских обвезника, Финансијска анализа и интерна ревизија
Дабетић др Славица 234 II+ Математика
Статистика
Дабетић Ђорђе 208 II Економија
Давидовац Зоран 251 II Рачуноводство
Деретић др Немања 138 I Информационе технологије у туризму
Стратегија информационих технологија
Оперативни системи рачунара
Деретић др Неђељко 308 III Математика
Статистика
Димитријевић др Бојан 308 III Економија
Основе туризма
Банкарски менаџмет
Димитров др Филип 216 II Рачуноводство
Финансијко рачуноводство
Контрола и ревизија
Међународни стандарди фин. извештавања
Докнић др Невена 309 III Менаџмент
Менаџмент људских ресурса
Менаџмент у јавној управи
Менаџмент људских ресурса у туризму
Драговић др Кристина 216 II Немачки језик 1
Немачки језик 2
Немачки у туризму
Дишевић Мирјана 252 II+ Енглески 1
Енглески 2
Ђурић др Александра 239 II+ Социологија у бизнису
Социологија у туризму
Социологија и правна етика
Пословне комуникације
Пословно комуницирање у туризму
Ђурић др Звездан 212 II Менаџмент малих и средњих предузећа
Менаџмент породичног бизниса
Пословно одлучивање
Реинжињеринг пословних процеса
Ђурица др Нина 333 III Менаџмент
Организационо понашање
Пословно одлучивање
Ђурица др Маја 234 II Маркетинг
Маркетинг услуга
Маркетинг у туризму
Ђуровић др Ђуро 241 II+ Привредно право
Кривично право
Пословне комуникације
Јавно-приватно партнерство
Ђуровић др Слободан  334 III Економија
Економија ЕУ
Ерић др Ивана 215 II Менаџмент
Менаџмент иновација
Организационо понашање
Пословно одлучивање
Живковић Недељка 239 II+ Менаџмент квалитета
Зекавица Ана 328 III Маркетинг
Ивановић др Милка 209 II Менаџмент туризма и угоститељства
Менаџмент непрофитних организација
Менаџмент људских ресурса
Менаџмент људских ресурса у туризму
Пословно комуницирање у туризму
Јеринић др Драган 208 II Царинско пословање
Јавне финансије
Пословне комуникације
Финансирање јавне управе
Јеринић Небојша 211 II Привредно право
Управно право
Јаковљевић Марија 333
110
III
I
Привредно право
Устав и људска права
Јовановић др Радица 312 III Спољнотрговинско пословање
Маркетинг у трговини
Јокановић мр Весна 325 III Енглески 1
Енглески 2
Кабиљо Милош 305 III Основе програмирања
Објекто програмирање
Кажeнегра-Величковић Ана 335 III Енглески 1
Енглески 2
Карић др Душица 305а III Управљање финансијксим ризиком
Банкарство
Пословне финансије
Качар др Мира 238 II+ Маркетинг
Маркетинг истраживања
Међународни маркетинг
Килибарда др Веда 214 II Математика
Статистика
Кисић-Зајченко мр Светлана 311 III Пословна економика
Лекић др Снежана 209 II Менаџмент
Логистика
Организационо понашање
Пословно комуникације
Лекић Немања  333 III  Менаџмент породичног бизниса
Хотелски менаџмент
Менаџмент непрофитних организација
Лончар Арсен 305 III Стратегија информационих система
Пројектовање информационих система
Менаџмент информациони системи
Базе података
Лутовац др Милош 215 II Пословна економика
Анализа пословања
Љубичић др Душан 311 III Информационе технологије у бизнису
Интернет/Интранет мреже
Увод у информационе системе и технологије
Интернет сервиси
Рачунарске мреже
Малешевић др Љиљана 312 III Економија
Корпоративне финансије
Малић Александар 305 III Архитектура рачунара и оперативни системи.
Мандић др Славица 236 I Социологија у бизнису
Пословне комуникације
Методологија истрживачког рада
Мандић др Иван 213 II  Административно и канцеларијско пословање
Службеничко право
Мандић-Ивковић Ана 214 II Енглески 1
Енглески 2
Марић Весна 335 III Менаџмент туристичких дестинација
Менаџмент туристичких агенција
Марковић Светлана 335 III Менаџмент туристичких дестинација
Менаџмент туристичких агенција
Основе туризма
Менаџмент туризма и угоститељства
Марковић др Сузана 235 II+ Основе програмирања
ВЕБ дизајн и мултимедијални системи
Информационе технологије у бизнису
Марковић др Душан 301 III Базе података
Стратегија информационих технологија
Средства за АОП
Марковић мр Татјана 212 II Енглески 1
Енглески 2
Матић др Раде 301 III Информационе технологије у бизнису
Пројектовање информационих система
Менаџмент информационих система
Реинжињеринг пословних процеса
Матић Тамара 210 II Енглески 1
Енглески 2
Микић др Анђела 313 III Промоција
Понашање потрошача
Миладиновић др Весна 213 II Продаја
Познавање робе
Милановић Тијана 314 III Предузетништво
Еколошки менаџмент
Милојевић др Соња 313 III Понашање потрошача, Промоција,
Маркетинг комуницирање
Интегрисане маркетиншке комуникације
Мирјанић др Борјана 216 II Финансијска тржишта
Мирковић Драгица 212 II Енглески 1
Енглески 2
Мирковић др Валентина 210 II Пословна економика
Економика туризма
Мрвић др Татјана 140 I Финансијска тржишта
Банкарство
Финансијска тржишта и институције
Стратегијкси финансијски менаџмент
Недовић Владимир     Привредно право
Јавне набавке
Новаковић др Јасмина 253 II Информационе технологије у бизнису
Оперативни системи рачунара
Архитектура рачунара и оперативни системи
 Информационе технологије у туризму
Обућински мр Дејан 202 II Менаџмент у јавној управи
Менаџмент у саобраћају
Реинжењеринг пословних процеса
Одаловић др Томо 208 II Jaвнe службe, Лoкaлнa сaмoупрaвa, Oснoви цaринскoг систeмa, Oткривaњe пoврeдa цaринских прoписa, Рaднo прaвo
Павловић др Милош 236 II+ Контрола и ревизија, Рачуноводство, Ревизорско финансијско извештавање, Финансијска анализа и интерна ревизија, Управљачко рачуноводство
Паспаљ др Миодраг 241 II+ Економија
Економија ЕУ
Берзанско пословање
Пашић мр Радомир 325 III Енглески 1
Енглески 2
Енглески 3
Петковић др Здравка 314 III Рачуноводство
Пореско књиговодство и евиденција
Вредновање компанија
Менаџерско рачуноводство
Финансијско рачуноводство
Покрајац Адам 305 III Интернет програмирање
Поповић Милош 202 II МИС у јавној управи
Е-бизнис и интернет маркетинг
Увод у пословну информатику
Пушара др Милорад 213 II Осигурање, Финансијска тржишта
Банкарство
Банкарски менаџмент
Пушара др Небојша 240 II+ Економија
Основи економије
Раденковић др Данијела 325 III Осигурање
Пословне финансије
Корпоративне финансије
Радић др Бојан 241 II+ Привредно право
Кривично право
Правно нормирање
Социологија у бизнису
Радовановић др Биљана 210 II Монетарне и јавне финансије 
Банкарски менаџмент
Радуловић Јована 139 I Менаџмент
Радуновић др Слађана 335 III Јавне набавке
Ратковић-Абрамовић др Мирјана 312 III Пословна економика
Корпоративне финансије
Рашевић Милица 236 II+ Привредно право
Право привредних друштава
Самарџић др Миле 216 II Рачуноводство
Контрола и ревизија
Станковић др Александар 314 III Познавање робе
Стојановић Иван 202 II Економија, Пословна економика, Економске интеграције, Економска анализа привредних субјеката, Управљање пословним перформансама
Стојановић др Александар 328 III Електронско пословање
МИС у јавној управи
Е-управа
Стојковић др Александра 315 III Маркетинг
Маркетинг услуга
Стојменовић Гордана 140 I Рачуноводство
Вредновање компанија
Танасковић Гордана 251 II Електронско пословање
Е-бизнис и интернет маркетинг
Трнинић Анастасија 305 III Веб дизајн и мултимедијални системи
Ћендић др Бојана 309 III Математика
Статистика
Урош др Тамара 313 III Електронски бизнис у банкарству
Електронско пословање у туризму
Цвијић Родић др Јана 203b II Рачуноводство
Контрола и ревизија
Менаџерско рачуноводство
Чавић др Бојана 235 II+ Међународни маркетинг
Маркетинг
Маркетинг у туризму

Пратите нас на:      Facebook Linkedin Twitter